Information från hälsomyndigheter inom EU/EES

När man tittar på hälsorelaterad information kan det vara svårt att bedöma dess kvalitet och korrekthet. Det är inte alltid lätt att sålla bland all information om vaccination som finns på internet och cirkulerar på sociala medier. Man kan undra var man hittar korrekt information, vem som står bakom den information man hittar och om det finns vetenskapliga belägg för informationen. Detta avsnitt innehåller länkar till nationella resurser inom EU/EES som underlättar tillgången till tillförlitliga informationskällor.