När ska man vaccinera?

Vacciner skyddar människor under olika skeden i livet. Vacciner rekommenderas för olika åldersgrupper, ofta för spädbarn och barn, men även för tonåringar, vuxna och äldre.

Enligt nationella vaccinationsscheman i EU-/EES-länderna rekommenderas vacciner vid olika åldrar och för särskilda grupper. Det ges också rekommendationer för personer med kroniska sjukdomar. I vissa länder ges sådana rekommendationer på delstats- eller regionnivå.

Hälso- och sjukvårdspersonal (t.ex. läkare och sjuksköterskor) har ett ansvar för att se till att deras patienter får de rekommenderade vaccinerna vid rätt tidpunkt.

Vissa vacciner ingår inte i det vanliga vaccinationsprogramme utan riktar sig till särskilda grupper. Till exempel kan personer som reser till områden där det finns vissa smittsamma sjukdomar, såsom gula febern och tyfoidfeber, behöva vaccinationer. En del länder kräver intyg på vissa vaccinationer innan de beviljar inresetillstånd till landet.

Page last updated 13 mar 2020