Obligatorisk eller rekommenderad vaccinering

Varje EU/EES-land genomför sitt eget vaccinationsprogram. De flesta EU/EES-länder erbjuder vaccinering på frivillig basis. I 12 EU/EES-länder är det obligatoriskt att vaccinera barn mot vissa sjukdomar, men vilka vaccin som är obligatoriska varierar mellan dessa länder.

EU/EES-länderna har nått en hög vaccinationstäckning genom både frivillig och obligatorisk vaccinering.

Det är upp till varje EU/EES-land att besluta om huruvida vaccineringen ska vara frivillig eller obligatorisk i landet. För att fatta detta beslut tar varje lands regering hänsyn till det nationella vårdsystemet, hur rättssystemets ser ut och landets kulturella förutsättningar.

Information om vilka länder som har obligatorisk vaccinering hittar du i vårt vaccinationsschema, Vaccine Scheduler.

Page last updated 13 mar 2020