Effektiviteten hos vacciner

woman being vaccinated
© iStock

Ett vaccins förmåga att förhindra en särskild sjukdom avgör hur effektivt det är. Godkända vacciner som administreras på rätt sätt är effektiva för att förebygga sjukdom och skydda befolkningen.

Liksom med andra läkemedel är det inget vaccin som är hundraprocentigt effektivt hos alla vaccinerade personer. Hur effektivt det är hos en person beror på en rad faktorer, bland annat

  • personens ålder,
  • andra sjukdomar som personen kan ha,
  • tid som gått sedan vaccinationen,
  • tidigare kontakt med sjukdomen,
  • hur vaccinet ges,
  • vaccinet.

Till exempel är vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccinet) mycket effektivt för att förebygga sjukdom. Det ger i regel livslångt skydd och har en effektivitet på omkring 97–99 procent hos friska barn som får två doser.

I vissa fall kan en person ändå få en sjukdom efter att ha fått de rekommenderade vaccindoserna mot den. Detta beror på att personen inte har utvecklat tillräckligt skydd mot sjukdomen eller att immuniteten hos personen har minskat över tid. I dessa fall är emellertid personens symtom ofta lindrigare än de skulle ha varit utan vaccinationen. Risken att smitta andra personer är dessutom mindre.

Fördelar med vaccination

Hur skyddar vacciner oss och förhindrar att sjukdomar sprids? Ta reda på deras fördelar för enskilda personer och för samhället.

Godkännande av vacciner i EU

Ta reda på hur myndigheterna i Europa testar vacciner för att försäkra sig om att de är säkra och effektiva innan de godkänns för användning.

Rapportering av biverkningar

Ta reda på hur vaccinsäkerheten och eventuella biverkningar kontinuerligt övervakas för att skydda patienter runt om i Europa.

Så fungerar vacciner

Vacciner lär våra immunsystem hur de ska bekämpa sjukdomar. Lär dig hur de fungerar för att skydda oss från att bli sjuka.

Page last updated 13 mar 2020