Fördelar med vaccination

Vacciner har räddat miljontals liv i Europa och runt om i världen. Omfattande vaccination har bidragit till att utrota smittkoppor och polio i Europa och gjort tidigare vanliga sjukdomar sällsynta. 

Genom att vaccineras skyddas människor mot att bli allvarligt sjuka och ibland mot att dö av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination. Det skyddar också mot att dessa sjukdomar sprids inom familjen, bland vänner, kollegor, klasskamrater och i samhället i stort

Vaccination anses vara en av de mest kostnadseffektiva folkhälsoinsatserna genom att undanröja kostnaderna för behandling och vård av människor som blir sjuka.

När personer i en befolkning vaccineras mot en infektionssjukdom är det mycket mindre troligt att sjukdomen sprids mellan olika personer. Detta skyddar mot sjukdomsutbrott, och kan möjliggöra ”befolkningsimmunitet” eller ”flockimmunitet” när tillräckligt många människor blir immuna. Detta hjälper till att skydda inte bara dem som vaccinerats utan också, indirekt, dem som är mer mottagliga för sjukdomen. Små barn, äldre, personer med svagt immunförsvar, cancerpatienter och personer som inte kan vaccineras av medicinska skäl är alla i riskzonen när sjukdomar börjar spridas i samhället. Att vaccinera sig kan därför också bidra till att skydda dem. 

Hur smittsamma är olika sjukdomar?

Measles infection spreading

Mässling

12–18 personer 

En person med mässling kan smitta mellan 12 och 18 personer.

Mumps infection spreading

Påssjuka

4–7 personer

En person med påssjuka kan smitta mellan 4 och 7 personer.

Whooping cough infection spreading

Kikhosta

12–17 personer 

En person med kikhosta kan smitta mellan 12 och 17 personer.

Diphtheria or Rubella infection spreading

Difteri/röda hund

6–7 personer

En person med difteri eller röda hund kan smitta mellan 6 och 7 personer.

Flu infection spreading

Influensa

1–4 personer

En person med influensa kan smitta mellan 1 och 4 personer.

För vissa infektionssjukdomar kan människor inte förlita sig på befolkningsimmunitet. Stelkramp är ett exempel på detta, eftersom det kan utvecklas som en följd av vanliga skador såsom skärsår, skrapsår och hund- eller kattbett. Vaccination är enda sättet att garantera direkt skydd mot stelkramp.

Till skillnad från en behandling som ges för att bota en sjukdom, ges vacciner oftast till friska personer för att förhindra att de blir sjuka. Även om de långsiktiga fördelarna med att vaccinera sig kanske inte genast är uppenbara, skulle en situation där människor slutar vaccinera sig kunna leda till en återkomst av många av de sjukdomar som idag blivit mycket sällsynta tack vare vaccination.