Fordeler med vaksinasjon

Vaksiner har reddet millioner av liv i Europa og resten av verden. Utbredt vaksinasjon har bidratt til å utrydde kopper og polio fra Europa, og tidligere vanlige sykdommer er blitt sjeldne. 

Folk som lar seg vaksinere, blir beskyttet mot alvorlig sykdom, og noen ganger døden, på grunn av sykdommer som kan forebygges ved vaksinasjon. Det beskytter også mot spredning av disse sykdommene blant familiemedlemmer, venner, kollegaer, klassekamerater og samfunnet for øvrig

Vaksinasjon regnes som et av de mest kostnadseffektive folkehelsetiltakene, siden det forebygger kostnader forbundet med behandling og pleie av mennesker som blir syke.

Når folk i en befolkning er vaksinert mot en infeksjonssykdom, blir det langt mindre sannsynlig at sykdommen spres fra person til person. Dette beskytter mot sykdomsutbrudd, og når nok mennesker blir immune, kan det gi «flokkimmunitet». Dette bidrar til å beskytte ikke bare de vaksinerte, men også indirekte dem som er mer sårbare for sykdom. Både småbarn, eldre, personer med svakt immunforsvar, kreftpasienter, og personer som ikke kan få vaksine av medisinske årsaker, er i faresonen når sykdommer begynner å spre seg i lokalsamfunn, så vaksinasjon kan bidra til å beskytte dem også. 

Hvor smittsomme er ulike sykdommer?

Measles infection spreading

Meslinger

12–18 personer 

En person med meslinger kan smitte 12–18 personer.

Mumps infection spreading

Kusma

4–7 personer

En person med kusma kan smitte 4–7 personer.

Whooping cough infection spreading

Kikhoste

12–17 personer 

En person med kikhoste kan smitte 12–17 personer.

Diphtheria or Rubella infection spreading

Difteri / røde hunder

6–7 personer

En person med difteri eller røde hunder kan smitte 6–7 personer.

Flu infection spreading

Influensa

1–4 personer

En person med influensa kan smitte 1–4 personer.

For noen infeksjonssykdommer kan man ikke stole på flokkimmunitet. Stivkrampe er et eksempel på dette, siden man kan få det som følge av vanlige skader som kutt, skrubbsår og bitt av hund eller katt. Vaksinasjon er den eneste måten å sikre direkte beskyttelse mot stivkrampe på.

I motsetning til en behandling som gis for å kurere en sykdom, gis vaksiner vanligvis til friske mennesker for å hindre at de blir syke. De langsiktige fordelene ved å la seg vaksinere er ikke nødvendigvis umiddelbart åpenbare, men hvis folk sluttet å la seg vaksinere, kan vi få tilbake mange av de sykdommene som i dag er blitt svært sjeldne takket være vaksinasjon.