Innhentings- og oppfriskingsvaksiner

Noen mennesker har kanskje gått glipp av en vaksinasjon eller fikk ikke det anbefalte antall doser. De kan fortsatt vaksineres i etterkant.

Alle bør kontrollere at de har hatt de vaksinene som anbefales nasjonalt og rådføre seg med helsepersonell dersom det er nødvendig med ytterligere vaksiner. Dette kan involvere kontroll av vaksinasjonskort eller hvilket vaksinasjonsprogram som gjaldt da personen ble født. For visse sykdommer, som vannkopper og røde hunder, er det også mulig å gjøre en test for å sjekke om personen er immun.

Hvis man ikke vet om man har blitt vaksinert mot en spesifikk sykdom, kan man normalt få en ekstra dose uten å risikere alvorlige bivirkninger.

measles vaccine
© iStock

Det kan organiseres Program for innhentingsvaksiner mot visse sykdommer. På grunn av et økende antall tilfeller av meslinger hos tenåringer og unge voksne, har en rekke EU/EØS-land  innhentingsprogram for folk som gikk glipp av meslingvaksinen da de var yngre, eller som er for gamle til at de ble tilbudt den som barn.

De fleste vaksiner gir livsvarig immunitet.

Noen vaksiner vil imidlertid gi immunitet som reduseres over tid, kjent som “avtagende immunitet”. Enkelte land anbefaler oppfriskingsdoser med jevne mellomrom for ungdommer og voksne, med sikte på å opprettholde immuniteten over lengre tid mot for eksempel:

  • difteri
  • tetanus
  • kikhoste

Enkelte land anbefaler oppfriskningsvaksiner spesifikt til personer som skal ut å reise eller som har økt risiko for å bli eksponert for sykdommen.

Helsepersonell kan gi råd om hvilke oppfriskingsvaksiner som er nødvendig.

Page last updated 13 mar 2020