Dožeňte očkování a přeočkování

Může se stát, že někteří lidé vynechají očkování nebo nedostanou doporučený počet dávek. Stále to mohou napravit.

Všichni by si měli ověřit, zda byli očkováni podle vnitrostátních doporučení, a pokud jim nějaké očkování chybí, obrátit se na zdravotnického pracovníka. Takové ověření může zahrnovat nahlédnutí do záznamů o očkování nebo do očkovacího kalendáře platného v době narození dané osoby. Zda jste imunní proti některým onemocněním, např. proti varicelle (planým neštovicím) a zarděnkám, je možné zjistit také pomocí testu.

Pokud někdo neví, zda byl očkován proti určitému onemocnění, je obvykle možné podat mu další dávku očkovací látky, aniž by se zvýšilo riziko nežádoucích účinků.

measles vaccine
© iStock

U některých konkrétních nemocí se mohou organizovat programy doplňkového očkování. Například vzhledem k rostoucímu počtu případů spalniček mezi dospívajícími a mladými dospělými existují v řadě zemí EU/EHP programy doplňkového očkování pro osoby, které vynechaly očkování proti tomuto onemocnění, když byly mladší, nebo které jsou příliš staré na to, aby byly očkovány v dětském věku.

Většina vakcín zajišťuje celoživotní imunitu.

Některé vakcíny však zprostředkovávají imunitu, která se postupem času snižuje, tzv. klesající imunitu. Za účelem zachování imunity po delší dobu některé země doporučují pravidelná přeočkování během dospívání a dospělosti, například proti těmto nemocem:

  • záškrt,
  • tetanus,
  • pertuse (černý kašel).

Některé země doporučují přeočkování zejména u osob, které cestují nebo u kterých existuje zvýšené riziko vystavení určitému onemocnění.

Informace o potřebném přeočkování vám poskytnou zdravotničtí pracovníci.

Page last updated 13 Bře 2020