Kdy se nechat očkovat

Očkovací látky nás chrání během různých stadií života. Očkování se doporučuje v různém věku, často u kojenců a dětí, ale také u dospívajících, dospělých a starších osob.

Vnitrostátní očkovací kalendáře zemí EU/EHP doporučují očkování v konkrétním věku a u konkrétních skupin osob. Zahrnují rovněž doporučení pro osoby s chronickým onemocněním. V některých zemích jsou tato doporučení vydávána na celostátní nebo regionální úrovni.

Úkolem zdravotnických pracovníků (jako jsou lékaři a zdravotní sestry) je zajistit, aby jejich pacienti byli ve správnou dobu očkováni doporučenými vakcínami.

Některé vakcíny nejsou součástí rutinních očkovacích kalendářů, ale jsou určeny pro konkrétní skupiny osob. Očkování může být například zapotřebí u osob, které cestují do oblastí s výskytem určitých infekčních onemocnění, jako je žlutá zimnice nebo břišní tyfus. Některé země požadují před vstupem na své území předložení dokladu o určitém očkování.

Page last updated 13 Bře 2020