O vakcínách

Vakcíny chrání lidi proti závažným a život ohrožujícím infekčním nemocem. V minulosti umíralo mnoho lidí na onemocnění, kterým v současnosti lze zabránit díky očkování. Onemocnění a komplikace, které byly dříve časté, se nyní díky rozšířenému očkování staly vzácnými, nebo dokonce zcela vymizely. 

Mezi některé z těchto komplikací patří:

  • paralýza, celoživotní postižení nebo úmrtí v důsledku dětské obrny, 
  • slepota způsobená spalničkami,
  • hluchota, šedý zákal nebo vývojové poruchy u dětí narozených matkám, které v rané fázi těhotenství prodělaly zarděnky. 

Očkování pomáhá předcházet rozšíření onemocnění v komunitách. Pokud je očkován vysoký procentní podíl obyvatelstva, infekční nemoci se nemohou snadno šířit. Tomu říkáme „kolektivní imunita“ (nebo někdy také „stádní imunita“ či „imunita stáda“). 

Více informací o kolektivní imunitě naleznete zde: 

Přínosy očkování

Jak nás vakcíny chrání a jak zamezují šíření onemocnění? Zjistěte, jaké jsou jejich přínosy pro jednotlivce i společnost.

Nechat se očkovat představuje nejlepší způsob vytvoření imunity proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním, na rozdíl od získání imunity v důsledku nakažení onemocněním. Očkování zabraňuje u lidí projevu příznaků onemocnění, jež mohou být závažné. 

Očkovací programy mají širší společenské přínosy a mohou pomoci snížit sociální, psychologickou a finanční zátěž onemocnění snížením tlaků na systémy zdravotní a sociální péče.