O očkovacích látkach

Očkovacie látky chránia ľudí pred závažnými a život ohrozujúcimi infekčnými ochoreniami. V minulosti mnoho ľudí umieralo na choroby, ktorým je v súčasnosti možné predchádzať očkovaním. Choroby a komplikácie, ktoré boli kedysi bežné, sa vďaka rozšíreniu očkovania stali zriedkavými alebo dokonca úplne vymizli. 

Medzi niektoré z týchto komplikácií patria:

  • paralýza, celoživotné zdravotné postihnutia alebo úmrtie v dôsledku detskej obrny, 
  • slepota spôsobená osýpkami,
  • hluchota, sivý zákal šošovky alebo poruchy učenia u detí narodených matkám, ktoré v ranom štádiu tehotenstva prekonali ružienku. 

Očkovanie pomáha zabrániť rozšíreniu chorôb v rámci komunít. Ak je zaočkované veľké percento populácie, infekčné ochorenia sa nemôžu ľahko šíriť. Hovoríme o tzv. kolektívnej imunite (známej aj ako skupinová imunita). 

Viac informácií o imunite populácie nájdete tu: 

Prínosy očkovania

Ako nás očkovacie látky chránia a zastavujú šírenie chorôb? Zistite, aké sú ich prínosy pre jednotlivcov a komunitu.

Očkovanie je najlepší spôsob, ako získať imunitu proti chorobám, ktorým možno predchádzať očkovaním, na rozdiel imunity v dôsledku nakazenia ochorením. Očkovaním sa u ľudí predchádza výskytu príznakov ochorenia, ktoré môžu byť závažné. 

Očkovacie programy majú širšie spoločenské prínosy a môžu pomôcť znížiť sociálnu, psychologickú a finančnú záťaž spôsobenú chorobami, a to zmiernením tlaku na systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti.