Ako účinkujú očkovacie látky

Očkovacie látky pôsobia tak, že učia imunitný systém, ako bojovať proti chorobe v prípade, že sa s ňou niekedy dostane do kontaktu. Tým sa výrazne znižuje riziko vážneho ochorenia alebo rozšírenia choroby na iných. Očkovacie látky môžu chrániť pred jednou alebo viacerými chorobami. V niektorých prípadoch je možné naraz podať viacero očkovacích látok na ochranu pred niekoľkými infekčnými chorobami.

Očkovacie látky môžu chrániť pred jednou alebo viacerými chorobami. V niektorých prípadoch je možné naraz podať viacero očkovacích látok na ochranu pred niekoľkými infekčnými chorobami.

Väčšina očkovacích látok obsahuje oslabenú alebo inaktivovanú formu vírusu alebo baktérie, respektíve ich malú časť, ktorá sa nazýva antigén.

Po podaní očkovacej látky imunitný systém osoby rozpozná antigén ako cudzí. Tým sa aktivujú imunitné bunky, aby produkovali protilátky a „zapamätali si“ vírus alebo baktériu. 

Ak sa táto osoba neskôr dostane do kontaktu so skutočným vírusom alebo baktériou, jej imunitný systém si na daný vírus alebo baktériu „spomenie“, a vtedy vytvára správne protilátky a rýchlo aktivuje správne imunitné bunky, aby vírus alebo baktériu zničili. Tým chránia danú osobu pred chorobou.

Naopak, osoby, ktoré sa stanú imúnne tým, že skutočne ochorejú, môžu chorobu rozšíriť na iných a vystaviť sa riziku vzniku vážnych komplikácií spôsobených touto chorobou.

How vaccines work
1. Antigén 2. Protilátky 3. Imunitná odpoveď

Ochrana

Rôzne očkovacie látky poskytujú rôznu úroveň ochrany. Dĺžka trvania ochrany sa líši v závislosti od ochorenia. Niektoré očkovacie látky poskytujú ochranu pred určitým ochorením iba krátko a môže sa vyžadovať posilňovacia dávka. Existujú aj také, ktoré chránia pred ochorením po celý život.

Očkovanie nechráni iba zaočkovaných ľudí. Nepriamo chráni aj nezaočkovaných ľudí v komunite tým, že znižuje riziko vystavenia sa infekcii. Ide o tzv. kolektívnu imunitu (známu aj ako skupinová imunita).

Zložky

Okrem jedného alebo viacerých antigénov sa môžu do očkovacej látky pridať aj ďalšie zložky, ktoré pomáhajú udržať jej stabilitu a účinnosť. Regulačné orgány dbajú na to, aby boli všetky tieto zložky bezpečné.

Medzi tieto zložky patria:

  • stabilizátory: majú udržiavať stabilitu jednotlivých zložiek očkovacej látky;
  • adjuvansy: majú zlepšovať imunitnú odpoveď na očkovaciu látku tak, aby bola intenzívnejšia, rýchlejšia a dlhodobejšia – príkladom takejto látky je hliník;
  • pomocné látky: ide o neúčinné zložky, ako je voda, chlorid sodný (soľ), ale aj konzervačné látky alebo stabilizátory, ktoré majú prispievať k nemennosti zloženia a účinnosti očkovacej látky počas skladovania.

V niektorých očkovacích látkach môžu byť aj stopové množstvá iných látok, ktoré sa používajú vo výrobnom procese, ako je napríklad ovalbumín (vaječný proteín) alebo neomycín (antibiotikum). Ak by tieto látky mohli spôsobiť reakciu u citlivých alebo alergických jednotlivcov, ich prítomnosť sa uvádza v informáciách poskytovaných zdravotníckym pracovníkom a pacientom.

Typy očkovacích látok

Očkovacie látky na báze proteínu obsahujú malé časti vírusu alebo baktérie, ktoré nie sú nebezpečné, ale pomáhajú imunitnému systému rozpoznať skutočnú infekciu a bojovať proti nej. Príkladmi tohto typu očkovacích látok sú očkovacie látky proti chrípke, tetanu a čiernemu kašľu. Používajú sa už mnoho rokov.

Tieto proteíny, vyrobené umelo v laboratóriu, iba stimulujú imunitný systém, ale nemôžu vyvolať infekciu ani ochorenie.
Očkovacie látky na báze proteínov často obsahujú látky nazývané adjuvansy. Slúžia na posilnenie odpovede imunitného systému na očkovaciu látku a zvyšujú ochranu.
 

mRNA očkovacie látky a očkovacie látky na báze vírusového vektora obsahujú pokyny pre ľudské bunky, ako vyrobiť antigénový proteín. Tieto pokyny prichádzajú v jednej z dvoch foriem, buď vo forme molekuly nazývanej mediátorová ribonukleová kyselina, čiže (mRNA), alebo ako vo forme neškodného vírusu, ktorý nesie genetickú informáciu.

Ak osoba dostane jeden z uvedených typov očkovacích látok, jej bunky sa riadia pokynmi a následne produkujú antigénny proteín, ktorý imunitný systém rozpozná ako cudzí, pričom aktivuje imunitné bunky a vytvorí protilátky.

Prvé štyri očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 povolené v EÚ boli mRNA alebo očkovacie látky na báze vírusového vektora.
 

Prínosy očkovania

Ako nás očkovacie látky chránia a zastavujú šírenie chorôb? Zistite, aké sú ich prínosy pre jednotlivcov a komunitu.