Účinnosť očkovacích látok

woman being vaccinated
© iStock

Účinnosť očkovacej látky je určená jej schopnosťou predísť určitej chorobe. Ak sa povolené očkovacie látky podávajú správne, pomáhajú chrániť obyvateľstvo pred chorobami a predchádzať chorobám.

Ako v prípade iných liekov, ani očkovacia látka nie je na 100 % účinná u každej osoby. Účinnosť je individuálna a závisí od niekoľkých faktorov: K nim patria:

  • vek osoby,
  • iné užívané lieky alebo existujúce ochorenia,
  • čas od očkovania,
  • predchádzajúci kontakt s patogénom choroby,
  • spôsob podania očkovacej látky,
  • očkovacia látka.

Napríklad očkovacia látka MMR proti osýpkam, mumpsu a ružienke je mimoriadne účinná pri predchádzaní chorobe. Poskytuje celoživotnú ochranu a jej účinnosť sa pohybuje medzi 97 až 99 % u zdravých detí, ktoré dostali dve dávky.

Za určitých okolností však jednotlivec môže ochorieť na danú chorobu, hoci dostal odporúčaný počet očkovacích dávok. Je to preto, že nedokáže vytvoriť dostatočnú ochranu proti chorobe alebo preto, že jeho imunita je v priebehu času slabšia. Napriek tomu je priebeh ochorenia u týchto osôb miernejší, ako keby neboli zaočkované. Navyše sa tým znižuje pravdepodobnosť, že nakazia druhých.

Prínosy očkovania

Ako nás očkovacie látky chránia a zastavujú šírenie chorôb? Zistite, aké sú ich prínosy pre jednotlivcov a komunitu.

Hlásenie vedľajších účinkov

Zistite, ako sa bezpečnosť očkovacej látky a akékoľvek potenciálne vedľajšie účinky nepretržite kontrolujú v záujme ochrany pacientov v celej Európe.

Ako účinkujú očkovacie látky

Očkovacie látky učia naše imunitné systémy, ako bojovať proti chorobám. Zistite, ako pôsobia, aby nás ochránili pred ochorením.

Page last updated 13 mar 2020