Rokotteiden teho

woman being vaccinated
© iStock

Rokotteen tehokkuus riippuu sen kyvystä ehkäistä tietty tauti. Luvan saaneet rokotteet ovat tehokkaita tautien ehkäisyssä ja väestön suojaamisessa, kun niitä käytetään oikein.

Mikään rokote ei ole sataprosenttisen tehokas kaikilla rokotetuilla, mikä pätee kaikkiin lääkkeisiin. Rokotteen teho yksittäisellä henkilöllä riippuu useista tekijöistä. Niitä ovat seuraavat:

  • henkilön ikä
  • hänen mahdolliset muut sairautensa
  • rokotuksesta kulunut aika
  • aiempi kosketus tautiin
  • miten rokote annetaan
  • rokote.

Esimerkiksi rokote tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan (MMR) on erittäin tehokas tautien ehkäisyssä. Se antaa tavallisesti elinikäisen suojan. Sen teho on noin 97–99 % terveillä lapsilla, jotka saavat kaksi annosta.

Joissakin olosuhteissa henkilö voi silti saada taudin jopa saatuaan suositellut annokset rokotetta sitä vastaan. Tämä johtuu siitä, että henkilölle ei ole kehittynyt riittävää suojaa tautia vastaan tai että immuunisuoja vähenee ajan kuluessa. Näissä tapauksissa kuitenkin henkilön oireet ovat usein lievemmät kuin ne olisivat olleet ilman rokotusta. On myös epätodennäköisempää, että he tartuttavat muita.

Rokottamisen hyödyt

Miten rokotteet suojaavat meitä ja estävät tautien leviämisen? Lue, mitä hyötyä niistä on yksilöille ja yhteisölle.

Rokotteiden hyväksyminen EU:ssa

Lue, miten viranomaiset Euroopassa tekevät testejä, joilla varmistetaan rokotteiden turvallisuus ja tehokkuus ennen kuin ne hyväksytään käyttöön.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Lue, miten rokotteiden turvallisuutta ja mahdollisia haittavaikutuksia seurataan jatkuvasti potilaiden suojelemiseksi kaikkialla Euroopassa.

Page last updated 13 Maa 2020