Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Reporting side effects

Kuten minkä tahansa lääkkeen kohdalla, kun rokote on hyväksytty käytettäväksi EU:ssa/ETA-alueella, Euroopan lääkevirasto (EMA)ja kansalliset viranomaiset seuraavat jatkuvasti, ilmeneekö rokotteen tai lääkkeen saaneilla henkilöillä haittavaikutuksia. 

EMAn ja kansallisten viranomaisten on selvitettävä , onko lääkkeen tai rokotteen ja ilmoitettujen haittavaikutusten välillä yhteys. Rokotteiden kohdalla tämä auttaa sulkemaan pois muut mahdollisuudet tai tekijät, jotka eivät liity itse rokotteeseen, kuten sairauden tai rokotteen antamiseen liittyvän ahdistuksen.

EMA analysoi potilaiden, vanhempien ja terveydenhuollon ammattilaisten raportteja, kliinisiä tutkimuksia, lääketieteellistä kirjallisuutta ja muiden sääntelyviranomaisten jakamia tietoja. Tämän jälkeen virasto tarkistaa huolellisesti epäillyt haittavaikutukset. 

Tarvittaessa Euroopan lääkevirasto ja muut sääntelyviranomaiset voivat toimia antamalla päivitetyt ohjeet terveydenhuollon työntekijöille tai rajoittamalla rokotteen käyttöä. Potilaita, terveydenhuollon ammattilaisia ja lääkeyrityksiä kehotetaan ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisille sääntelyviranomaisille. 

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoitetut tiedot ovat julkisesti saatavana EU:n tietokannassa, joka sisältää lääkkeiden haittavaikutuksista tehdyt ilmoitukset. 

Lääkkeiden turvallisuuden valvontaa ja riskien hallintaa koskevaa prosessia kutsutaan lääketurvatoiminnaksi.

Lisätietoja rokotteiden haittavaikutuksista ja niiden ilmoittamisesta on seuraavissa osoitteissa: