Prijavljivanje nuspojava

Reporting side effects

Kao i kod bilo kojeg lijeka, nakon što se cjepivo odobri za primjenu u EU-u/EGP-u, Europska agencija za lijekove (EMA) i nacionalna tijela kontinuirano prate jesu li se u osoba koje su primile cjepivo ili lijekove pojavile bilo kakve nuspojave. 

EMA i nacionalna tijela trebaju utvrditi postoji li veza između lijeka ili cjepiva i prijavljenih nuspojava. Kad je riječ o cjepivima, time se pomaže isključiti druge mogućnosti ili čimbenike koji nisu povezani sa samim cjepivom, kao što su bolest ili tjeskoba zbog primanja cjepiva.

EMA analizira prijave bolesnika, roditelja, zdravstvenih radnika, podatke iz kliničkih ispitivanja, medicinske literature i informacije koje proslijede druga regulatorna tijela. Agencija zatim pažljivo provjerava sumnje na moguće nuspojave. 

Ako je potrebno, EMA i druga regulatorna tijela mogu djelovati izradom ažuriranih smjernica za zdravstvene radnike ili ograničavanjem uporabe cjepiva. Bolesnici, zdravstveni radnici i farmaceutske tvrtke potiču se da svojim nacionalnim regulatornim tijelima prijave svaku sumnju na nuspojavu

Informacije o prijavljenim sumnjama na nuspojave javno su dostupne u europskoj bazi podataka za prijavu sumnji na nuspojave lijekova. 

Postupak praćenja sigurnosti i upravljanja rizicima od primjene lijekova zove se farmakovigilancija.

Želite li saznati više o nuspojavama cjepiva i kako ih prijaviti, pogledajte: