Pranešimas apie šalutinį poveikį

Reporting side effects

Kaip ir bet kurio kito vaisto atveju, kai suteikiamas leidimas naudoti vakciną ES ir (arba) EEE šalyse, Europos vaistų agentūra (EMA) ir nacionalinės valdžios institucijos nuolat stebi, ar atitinkama vakcina paskiepytiems ar vaistą vartojantiems žmonėms nepasireiškia koks nors šalutinis poveikis. 

EMA ir nacionalinės valdžios institucijos turi nustatyti, ar yra ryšys tarp vaisto ar vakcinos ir šalutinio poveikio, apie kurį pranešta, ar ne. Vakcinų atveju tai padeda atmesti kitas galimybes arba veiksnius, nesusijusius su pačia vakcina, pvz., ligą ar nerimą dėl skiepijimo ta vakcina.

EMA analizuoja pacientų, tėvų, sveikatos priežiūros specialistų pateiktus pranešimus, taip pat klinikinius tyrimus, medicininę literatūrą ir informaciją, kuria pasidalija kitos reguliavimo institucijos. Vėliau ši agentūra atidžiai patikrina įtariamą šalutinį poveikį. 

Prireikus EMA ir kitos reguliavimo institucijos gali imtis atitinkamų veiksmų ir pateikti atnaujintas rekomendacijas sveikatos priežiūros specialistams arba apriboti vakcinos naudojimą. Pacientai, sveikatos priežiūros specialistai ir farmacijos bendrovės raginami pranešti apie bet kokį įtariamą šalutinį poveikį savo nacionalinėms reguliavimo institucijoms. 

Informacija apie įtariamus šalutinio poveikio reiškinius, apie kuriuos pranešta, skelbiama viešai Europos pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistus duomenų bazėje. 

Vaistų saugumo stebėsenos ir jų keliamos rizikos valdymo procesas vadinamas farmakologiniu budrumu.

Daugiau informacijos apie vakcinų sukeliamą šalutinį poveikį ir apie tai, kaip apie jį pranešti, galima rasti čia: