Rappurtar dwar effetti sekondarji

Reporting side effects

Bħal kwalunkwe mediċina, ladarba vaċċin jiġi approvat għall-użu fl-UE/fiż-ŻEE, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) u l-awtoritajiet nazzjonali jimmonitorjaw kontinwament jekk il-persuni li jkunu rċevew il-vaċċin jew il-medikazzjoni jesperjenzawx xi effetti sekondarji. 

L-EMA u l-awtoritajiet nazzjonali jeħtieġ li jiddeterminaw jekk hemmx rabta bejn mediċina jew vaċċin u kwalunkwe effett sekondarju rrappurtat. Rigward il-vaċċini, dan jgħin biex jiġu esklużi possibbiltajiet jew fatturi oħra mhux relatati mal-vaċċin innifsu, bħal mard jew ansjetà dwar l-għoti tal-vaċċin.

L-EMA tanalizza rapporti minn pazjenti, ġenituri, professjonisti tal-kura tas-saħħa, studji kliniċi, letteratura medika, u informazzjoni kondiviża minn regolaturi oħra. Din l-aġenzija mbagħad tiċċekkja bir-reqqa l-effetti sekondarji ssuspettati. 

Jekk ikun meħtieġ, l-EMA u regolaturi oħra jistgħu jaġixxu billi jipprovdu gwida aġġornata lill-ħaddiema tal-kura tas-saħħa jew jirrestrinġu l-użu ta’ vaċċin. Il-pazjenti, il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-kumpaniji farmaċewtiċi huma mħeġġa jirrappurtaw kwalunkwe effett sekondarju suspettat lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tagħhom. 

Informazzjoni dwar l-effetti sekondarji suspettati rrappurtati hija disponibbli għall-pubbliku fuq il-bażi tad-data Ewropea ta’ rapporti dwar suspetti ta’ reazzjonijiet avversi għall-mediċini. 

Il-proċess tal-monitoraġġ tas-sikurezza u l-immaniġġjar tar-riskji tal-mediċini jissejjaħ farmakoviġilanza.

Għal aktar informazzjoni dwar l-effetti sekondarji tal-vaċċini u kif tirrappurtahom, ara: