Poročanje o neželenih učinkih

Reporting side effects

Tako kot pri vseh zdravilih, ki so odobrena za uporabo v EU/EGP, Evropska agencija za zdravila (EMA) in nacionalni organi tudi pri cepivih stalno spremljajo, ali imajo ljudje, ki so prejeli cepivo ali zdravilo, kakršne koli neželene učinke. 

Agencija EMA in nacionalni organi morajo ugotoviti, ali obstaja povezava med zdravilom ali cepivom in morebitnimi neželenimi učinki, o katerih se poroča. Pri cepivih se s tem izključijo druge možnosti ali dejavniki, ki niso povezani s samim cepivom, kot sta bolezen ali tesnoba pred dajanjem cepiva.

Agencija EMA analizira poročila bolnikov, staršev, zdravstvenih delavcev, kliničnih študij in medicinske literature ter informacije, ki jih sporočijo drugi regulativni organi. Nato skrbno preveri domnevne neželene učinke. 

Agencija EMA in drugi regulativni organi lahko po potrebi ukrepajo tako, da zdravstvenim delavcem zagotovijo posodobljene smernice ali omejijo uporabo cepiva. Bolnike, zdravstvene delavce in farmacevtska podjetja spodbujamo, da o domnevnih neželenih učinkih poročajo svojim nacionalnim regulativnim organom. 

Informacije o prijavljenih domnevnih neželenih učinkih so javno dostopne v evropski podatkovni zbirki poročil o domnevnih neželenih učinkih zdravil. 

Postopek spremljanja varnosti in obvladovanja tveganj zdravil se imenuje farmakovigilanca.

Za več informacij o neželenih učinkih cepiva in o tem, kako poročati o njih, glejte: