Ziņošana par blakusparādībām

Reporting side effects

Tāpat kā jebkuru zāļu lietošanas gadījumā, kad vakcīna ir apstiprināta lietošanai ES/EEZ, Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) un valstu iestādes pastāvīgi uzrauga, vai cilvēkiem, kuri ir saņēmuši vakcīnu vai zāles, rodas jebkādas blakusparādības. 

EMA un valstu iestādēm ir jānosaka, vai pastāv saikne starp zālēm vai vakcīnu un jebkādām ziņotām blakusparādībām. Vakcīnu gadījumā tas palīdz izslēgt citas iespējas vai faktorus, kas nav saistīti ar pašu vakcīnu, piemēram, slimību vai trauksmi par vakcīnas ievadīšanu.

EMA analizē ziņojumus no pacientiem, vecākiem, veselības aprūpes speciālistiem, klīniskos pētījumus, medicīnisko literatūru un citu regulatīvo iestāžu sniegto informāciju. Šī aģentūra pēc tam rūpīgi pārbauda iespējamās blakusparādības. 

Vajadzības gadījumā EMA un citas regulatīvās iestādes var rīkoties, sniedzot atjauninātus norādījumus veselības aprūpes darbiniekiem vai ierobežojot vakcīnas lietošanu. Pacienti, veselības aprūpes speciālisti un farmācijas uzņēmumi tiek mudināti ziņot savas valsts regulatīvajām iestādēm par visām iespējamām blakusparādībām

Informācija par šīm ziņotajām iespējamām blakusparādībām ir publiski pieejama zāļu iespējamo blakusparādību ziņojumu Eiropas datubāzē. 

Zāļu drošuma uzraudzības un risku pārvaldības procesu dēvē par farmakovigilanci.

Sīkāku informāciju par vakcīnu blakusparādībām un to ziņošanu skatīt: