Par mums

Korporatīvā informācija

Eiropas Vakcinācijas informācijas portālu (EVIP) izstrādāja Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) [1].

EVIP ir resurss, kurā var iegūt precīzu un atjauninātu informāciju par dažādām vakcīnām, to ieguvumiem un iespējamām blakusparādībām, ieviestajiem mehānismiem vakcīnu drošuma uzraudzībai un valstu vakcinācijas grafikiem.

Mērķis ir nodrošināt sabiedrībai vieglu piekļuvi uzticamai, zinātniski pamatotai informācijai par vakcīnām un vakcināciju un palīdzēt apkarot maldinošu informāciju par vakcīnām Eiropā. Tas var palīdzēt indivīdiem un kopienām pieņemt pārdomātus lēmumus, kas var samazināt vakcīnregulējamu slimību izplatīšanos un aizsargāt indivīdu un sabiedrības veselību.

Visu informāciju, kas pieejama mūsu tīmekļa vietnē, pārskata un apstiprina vakcīnu un sabiedrības veselības ekspertu grupa [2], un tās mērķis ir palīdzēt Jums un Jūsu kopienai aizsargāties no slimībām, kuras iespējams novērst ar vakcīnām.

Logo of European Commission

Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ir ES izpildstruktūra. Tā pārstāv Eiropas Savienības intereses kopumā. Komisija ir apņēmusies padarīt Eiropu par veselīgāku, drošāku vietu, kur pilsoņi var būt pārliecināti, ka viņu intereses ir aizsargātas.

Uzziniet vairāk par Eiropas Komisijas darbībām saistībā ar vakcināciju

Uzziniet vairāk par Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorātu, kas ir par pārtikas nekaitīgumu un sabiedrības veselības politiku atbildīgais departaments

ECDC logo

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) ir ES zinātniskā aģentūra, kuras mērķis ir stiprināt Eiropas aizsardzību pret infekcijas slimībām. Vakcīnnovēršamu slimību jomā ECDC sniedz regulārus uzraudzības datus, piemēram, apstiprināto gadījumu skaitu, un zinātniskas konsultācijas par vakcīnām, uzrauga slimību uzliesmojumus un sagatavo materiālus, lai atbalstītu informēšanu par imunizāciju. 

ECDC arī uztur vakcīnu plānotāju — interaktīvu tiešsaistes platformu, kurā sniegti visu ES dalībvalstu vakcinācijas plāni.

Apmeklēt ECDC tīmekļa vietni

EMA logo

Eiropas Zāļu aģentūra

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir atbildīga par zāļu zinātnisko novērtēšanu, uzraudzību un drošuma uzraudzību ES. EMA nodrošina vakcīnu efektivitāti, kvalitāti un drošumu. EMA un tās zinātniskās komitejas pārbauda visus pieejamos datus un novērtē vakcīnu ieguvumus un riskus, pirms tās tiek apstiprinātas un kamēr tās tiek tirgotas ES. EMA cieši sadarbojas ar Eiropas un starptautiskajiem partneriem un dalās informācijā par vakcīnām un labu regulatīvo praksi.

Apmeklēt EMA tīmekļa vietni

Vakcīnu drošuma tīkls

EVIP tīmekļa vietne ir Vakcīnu drošuma tīkla (VDN) – Pasaules Veselības organizācijas izveidota globāla tīmekļa vietņu tīkla – locekle, kas sniedz uzticamu informāciju par vakcīnu drošumu.

Kontaktinformācija

Sazinieties ar mums, izmantojot evip@ecdc.europa.eu

[1] EVIP ir Eiropas Savienības iniciatīva, un tā tika izstrādāta, ievērojot Padomes Ieteikumu par pastiprinātu sadarbību pret vakcīnregulējamām slimībām, kas pieņemts 2018. gada decembrī.

[2] Eiropas Komisijai, ECDC un EMA ir ieviesti mehānismi, kas nodrošina objektivitāti. Darbiniekiem un ekspertiem ir jāinformē par jebkādu personīgo interesi vai jebkādu interesi uzņēmumā vai organizācijā, kas varētu būt pretrunā ar viņu objektivitāti. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka darbinieki un eksperti savu pienākumu izpildē neizskata jautājumus, kuros viņiem varētu būt tieša vai netieša personīga interese, kas varētu mazināt viņu neatkarību.

Page last updated 22 Maijs 2023