Om oss

Selskapsopplysninger

Den europeiske informasjonsportalen om vaksinasjon (EVIP) ble utviklet av Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) i samarbeid med Europakommisjonen og Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) [1].

EVIP er en ressurs for eksakt og oppdatert informasjon om forskjellige vaksiner, deres fordeler og potensielle bivirkninger, mekanismene som er på plass for å overvåke vaksinesikkerhet samt nasjonale vaksinasjonsplaner.

Målet er å gi befolkningen enkel tilgang til pålitelig, vitenskapelig basert informasjon om vaksiner og vaksinasjoner, samt bidra til å bekjempe feilinformasjon om vaksiner i Europa. Dette kan hjelpe enkeltpersoner og lokalsamfunn til å ta informerte beslutninger som kan redusere spredningen av vaksineforebyggende sykdommer og beskytte helsen til enkeltpersoner og befolkningen.

All informasjonen på nettstedet vårt er gjennomgått og godkjent av et team av vaksine- og folkehelseeksperter [2], og den er ment for å hjelpe deg med å beskytte deg selv og samfunnet mot sykdommer som kan forebygges med vaksine.

Logo of European Commission

Europakommisjonen

Europakommisjonen er EUs utøvende organ. Den representerer interessene til Den europeiske union som en helhet. Kommisjonen er forpliktet til å gjøre Europa til et sunnere og tryggere sted, der innbyggerne kan være trygge på at deres interesser er ivaretatt.

Lær mer om Europakommisjonens aktiviteter på vaksinefronten

Lær mer om Generaldirektoratet for helse og mattrygghet, departementet med ansvar for politikkutforming innen mattrygghet og folkehelse

ECDC logo

Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) er et vitenskapelig EU-byrå med formål om å styrke Europas forsvar mot smittsomme sykdommer. For sykdommer som kan forebygges ved vaksinasjon skaffer ECDC jevnlig overvåkingsdata og vitenskapelig rådgiving om vaksiner, overvåker sykdomsutbrudd og utarbeider dokumentasjon som støtte for kommunikasjon om immunisering. 

ECDC vedlikeholder også den nettbaserte, interaktive plattformen for vaksinasjonsprogram som viser vaksinasjonsprogrammene for alle EUs medlemsland.

Besøk ECDCs nettsted

EMA logo

Det europeiske legemiddelbyrået

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) er ansvarlig for vitenskapelig evaluering, tilsyn og sikkerhetsovervåking av legemidler i EU. EMA sikrer vaksiners effektivitet, kvalitet og sikkerhet. EMA og dets vitenskapelige komiteer gransker alle tilgjengelige data og analyserer fordeler og risikoer før de godkjennes og så lenge de markedsføres i EU. EMA arbeider nært med europeiske og internasjonale samarbeidspartnere og deler informasjon om vaksiner og god regulatorisk praksis.

Besøk EMAs nettsted

Vaccine Safety Net

EVIPs nettsted er medlem av Vaccine Safety Net (VSN); et globalt nettverk av nettsteder etablert av Verdens helseorganisasjon som formidler pålitelig informasjon om vaksiners sikkerhet.

Kontakt oss

Du kan nå oss via evip@ecdc.europa.eu

[1] EVIP er et initiativ fra Den europeiske union og ble utviklet som følge av rådsrekommandasjonen om styrket samarbeid mot sykdommer som kan forebygges ved vaksinasjon, vedtatt i desember 2018.

[2] Europakommisjonen, ECDC og EMA har mekanismer på plass for å sikre upartiskhet. Ansatte og spesialister må opplyse om de har personlige eller andre interesser i et selskap eller en organisasjon som kan kompromittere nøytraliteten. Dette er for å sikre at ansatte og spesialister i arbeids medfør ikke har å gjøre med saker som de direkte eller indirekte har en personlig interesse i, som kan påvirke uavhengigheten.

Page last updated 22 mai 2023