Om vaksiner

Vaksiner beskytter mennesker mot alvorlige og livstruende infeksjonssykdommer. Før i tiden døde mange mennesker av sykdommer som nå kan forebygges ved vaksinasjon. Sykdommer og komplikasjoner som var vanlige før, er nå blitt sjeldne eller til og med forsvunnet helt takket være utbredt vaksinasjon. 

Disse komplikasjonene omfatter blant annet:

  • lammelser, livslange funksjonshemminger eller døden som følge av polio 
  • blindhet på grunn av meslinger
  • døvhet, grå stær eller lærevansker hos barn født av mødre som har hatt røde hunder tidlig i svangerskapet. 

Vaksinasjon er med på å hindre at sykdommer sprer seg i samfunnet. Når en stor andel av befolkningen er vaksinert, kan infeksjonssykdommer ikke spre seg så lett. Dette kalles «flokkimmunitet»

Mer informasjon om flokkimmunitet finnes her: 

Fordeler med vaksinasjon

Hvordan beskytter vaksiner oss og hindrer spredning av sykdommer? Lær hvilke fordeler de har for den enkelte og samfunnet.

Vaksinasjon gir den beste formen for immunitet mot sykdommer som kan forebygges ved vaksinasjon, i motsetning til å få immunitet ved å bli smittet av sykdommen. Vaksinasjon hindrer at folk får sykdomssymptomene, som kan være alvorlige. 

Vaksinasjonsprogrammer har bredere samfunnsnytte og kan bidra til å redusere den sosiale, psykologiske og økonomiske byrden ved sykdommer ved å redusere presset på helsevesenet og sosialomsorgen.