Informacje o szczepionkach

Szczepionki chronią ludzi przed poważnymi i zagrażającymi życiu chorobami zakaźnymi. W przeszłości wiele ludzi umierało na choroby, którym obecnie możemy zapobiegać dzięki szczepieniom. Właśnie za sprawą szeroko rozpowszechnionych szczepień choroby i powikłania, niegdyś powszechne, występują dziś niezwykle rzadko, a nawet całkowicie zniknęły. 

Do tego rodzaju powikłań należą:

  • paraliż, trwała niepełnosprawność lub śmierć z powodu polio, 
  • ślepota z powodu odry,
  • głuchota, zaćma lub trudności w uczeniu się u dzieci urodzonych przez matki, które we wczesnym okresie ciąży chorowały na różyczkę. 

Szczepienia pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób w społecznościach. Zaszczepienie znacznej części populacji uniemożliwia chorobom zakaźnym łatwe szerzenie się. Mowa wtedy o odporności populacyjnej (zwanej również odpornością grupową). 

Dodatkowe informacje na temat odporności populacyjnej znajdują się na stronie: 

Korzyści ze szczepień

W jaki sposób szczepionki chronią nas i zapobiegają rozprzestrzenianiu się choroby? Informacje na temat korzyści dla poszczególnych osób i społeczności.

Przyjęcie szczepionki jest najlepszym sposobem nabycia odporności na choroby zwalczane drogą szczepień, w przeciwieństwie do odporności uzyskanej w związku z przebytą chorobą. Szczepienia zapobiegają wystąpieniu objawów choroby, które mogą być poważne. 

Programy szczepień przynoszą także szersze korzyści społeczne i mogą pomóc w ograniczaniu społecznych, psychologicznych i finansowych obciążeń związanych z chorobami; przyczyniają się bowiem do zmniejszenia presji zarówno na system opieki zdrowotnej, jak i system opieki społecznej.