Harmonogramy szczepień w UE/EOG

Vaccination schedules

Każdy kraj UE/EOG jest odpowiedzialny za swoją krajową politykę dotyczącą zdrowia publicznego, w tym program i harmonogram szczepień.

Informacje na temat krajowych programów szczepień można znaleźć na stronie Harmonogramu szczepień ECDC .

Harmonogramy szczepień w poszczególnych krajach mogą się różnić. Różnice dotyczą:

 • wieku szczepionych pacjentów,
 • populacji,
 • liczby i czasu podania dawek,
 • podawania szczepionek osobno lub w połączeniu z innymi szczepionkami. 

W kilku krajach UE/EOG szczepienie dzieci przeciwko niektórym chorobom jest obowiązkowe. Na różnice między krajami wpływają takie czynniki, jak obciążenie chorobami, struktury i zasoby systemu opieki zdrowotnej, czynniki polityczne i kulturowe, a także siła programu szczepień.

Te różnice w harmonogramach szczepień nie oznaczają, że niektóre z nich są lepsze od innych. Są one dostosowane do różnych okoliczności i systemów opieki zdrowotnej. W każdym kraju UE/EOG zapewniony jest ten sam poziom ochrony

Państwa UE/EOG osiągnęły wysokie poziomy wyszczepialności, zarówno w zakresie szczepień obowiązkowych, jak i nieobowiązkowych.

Harmonogramy szczepień

Harmonogramy szczepień dzieci we wszystkich krajach UE/EOG obejmują szczepionki przeciwko:

 • odrze,
 • śwince,
 • różyczce,
 • błonicy,
 • tężcowi,
 • kokluszowi (krztuścowi),
 • poliomyelitis,
 • Haemophilus influenzae typu B,
 • wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca włączenie szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B do harmonogramu szczepień dla dzieci, jednak w niektórych krajach UE/EOG szczepi się tylko dzieci bardziej narażone na zakażenie i dorosłych w głównych grupach ryzyka.

W niektórych krajach UE/EOG zapewnia się ochronę dzieciom poprzez szczepienie przeciwko:

 • WZW typu A,
 • grypie,
 • chorobie inwazyjnej wywołanej przez meningokoki,
 • chorobie inwazyjnej wywołanej przez pneumokoki,
 • rotawirusom,
 • gruźlicy,
 • ospie wietrznej (varicella).

Ponadto wszystkie kraje UE/EOG mają opracowane zalecenia dotyczące szczepień przeciw grypie sezonowej dla głównych grup ryzyka.