Vaccinatieschema’s in de EU/EER

Vaccination schedules

Elk EU/EER-land is verantwoordelijk voor zijn eigen nationale volksgezondheidsbeleid en dus ook voor zijn nationale immunisatieprogramma en vaccinatieschema.

De nationale vaccinatieschema’s van alle lidstaten van de EU/EER zijn te vinden in het ECDC-vaccinatieoverzicht.

Het schema kan van land tot land enigszins variëren. In een vaccinatieschema wordt vastgelegd:

 • welke leeftijdsgroepen moeten worden gevaccineerd;
 • om welke bevolkingsgroepen het gaat;
 • hoeveel doses er moeten worden toegediend en wanneer, en
 • of het betrokken vaccin alleen of in combinatie met andere vaccins wordt toegediend. 

In verschillende EU/EER-landen is de vaccinatie van kinderen tegen bepaalde ziekten verplicht. Eventuele verschillen tussen de landen kunnen het gevolg zijn van factoren als ziektelast, de structuren en middelen van het gezondheidszorgstelsel, politieke en culturele omstandigheden en de veerkracht van het vaccinatieprogramma.

De verschillen tussen de vaccinatieschema’s betekenen niet dat sommige schema’s beter zijn dan andere; ze zijn gewoon afgestemd op andere omstandigheden en gezondheidszorgstelsels. In alle EU/EER-landen wordt hetzelfde beschermingsniveau gewaarborgd. 

De EU/EER-landen hebben een hoge vaccinatiegraad bereikt door verplichte en niet-verplichte vaccinatie.

Vaccinatieschema’s

In alle EU/EER-landen omvat het vaccinatieschema voor kinderen inentingen tegen:

 • mazelen,
 • bof,
 • rodehond,
 • difterie,
 • tetanus,
 • kinkhoest (pertussis),
 • poliomyelitis,
 • Haemophilus influenzae type B,
 • humaan papillomavirus (HPV).

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt aan om vaccinatie tegen hepatitis B op te nemen in het algemene vaccinatieschema voor kinderen, maar in sommige EU/EER-landen worden alleen kinderen met een hoger infectierisico en volwassenen uit de voornaamste risicogroepen ingeënt.

In sommige EU/EER-landen wordt kinderen vaccinatie aangeboden tegen:

 • hepatitis A,
 • griep,
 • invasieve ziekte veroorzaakt door Neisseria meningitidis,
 • invasieve ziekte veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae,
 • rotavirus,
 • tuberculose,
 • waterpokken (varicella).

Daarnaast vaardigen alle EU/EER-landen aanbevelingen uit voor vaccinatie tegen seizoensinfluenza (griep) in belangrijke risicogroepen.