Očkovací kalendáře v zemích EU/EHP

Vaccination schedules

Každá země EU/EHP odpovídá za svou vlastní vnitrostátní politiku veřejného zdraví, která zahrnuje vnitrostátní program imunizace a očkovací kalendář.

Vnitrostátní očkovací kalendáře jednotlivých zemí EU/EHP naleznete v nástroji střediska ECDC k plánování očkování ECDC Vaccine Scheduler.

Očkovací kalendáře v jednotlivých zemích mohou vykazovat určité odchylky. Jedná se o odchylky v těchto oblastech:

 • věk očkovaných osob
 • skupiny obyvatelstva
 • počet dávek a jejich načasování
 • zda jsou vakcíny podávány samostatně nebo v kombinaci s jinými 

V několika zemích EU/EHP je očkování dětí proti některým onemocněním povinné. Rozdíly mezi zeměmi jsou ovlivňovány faktory, jako je zátěž způsobená daným onemocněním, struktury a zdroje systému zdravotní péče, politické a kulturní faktory, jakož i odolnost programu očkování.

Tyto rozdíly očkovacích kalendářích neznamenají, že některé jsou lepší než jiné, jsou uzpůsobeny různým okolnostem a zdravotním systémům. Ve všech zemích EU/EHP je zajištěna stejná úroveň ochrany

V zemích EU/EHP bylo díky povinnému i nepovinnému očkování dosaženo vysoké míry proočkovanosti.

Očkovací kalendáře

Očkovací kalendáře dětí zahrnují ve všech zemích EU/EHP očkování proti těmto onemocněním:

 • spalničky
 • příušnice
 • zarděnky
 • záškrt
 • tetanus
 • dávivý kašel (pertuse)
 • poliomyelitida
 • Haemophilus influenzae typu B
 • lidský papilomavirus (HPV)

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje očkování proti hepatitidě B v rámci univerzálního očkovacího kalendáře dětí, avšak v některých zemích EU/EHP jsou očkovány pouze děti s vyšším rizikem infekce a dospělé osoby z hlavních rizikových skupin.

V některých zemích EU/EHP je dětem nabízeno očkování proti těmto onemocněním:

 • hepatitida A
 • chřipka
 • invazivní onemocnění způsobené bakterií Neisseria meningitidis
 • invazivní onemocnění způsobené bakterií Streptococcus pneumoniae
 • rotavirus
 • tuberkulóza
 • plané neštovice (varicella)

Kromě toho mají všechny země EU/EHP doporučení ohledně očkování proti sezónní chřipce pro klíčové rizikové skupiny.