Informace od zdravotnických orgánů EU/EHP

Při zkoumání informací týkajících se zdraví může být těžké posoudit jejich kvalitu a přesnost. V množství informací o očkování, které jsou k dispozici na internetu a které kolují na sociálních sítích, se lidé mohou někdy ztrácet. Mohou se ptát, kde nalézt přesné informace, kdo stojí za vypracováním informací, které nalezli, a také zda jsou tyto informace podloženy vědeckými důkazy. Tento oddíl obsahuje odkazy na vnitrostátní zdroje v EU/EHP a usnadňuje přístup k důvěryhodným zdrojům informací.