Προγράμματα εμβολιασμών στην ΕΕ/στον ΕΟΧ

Vaccination schedules

Κάθε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ είναι υπεύθυνη για τη δική της εθνική πολιτική δημόσιας υγείας, η οποία περιλαμβάνει το εθνικό της πρόγραμμα ανοσοποίησης και το πρόγραμμα εμβολιασμών.

Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά προγράμματα εμβολιασμών στις χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ διατίθενται στο χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών του ECDC Vaccine Scheduler.

Τα προγράμματα εμβολιασμού σε κάθε χώρα μπορεί να παρουσιάζουν κάποιες διαφοροποιήσεις, ανάλογα με:

 • την ηλικία των ατόμων που εμβολιάζονται
 • τις πληθυσμιακές ομάδες
 • τον αριθμό και τον χρόνο χορήγησης των δόσεων
 • το αν τα εμβόλια χορηγούνται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα 

Σε αρκετές χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ, ο εμβολιασμός των παιδιών κατά ορισμένων ασθενειών είναι υποχρεωτικός. Οι διαφορές μεταξύ των χωρών επηρεάζονται από παράγοντες όπως ο βαθμός επιβάρυνσης από ασθένειες, οι δομές και οι πόροι του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, πολιτικοί και πολιτιστικοί παράγοντες, καθώς και η ανθεκτικότητα του προγράμματος εμβολιασμού.

Αυτές οι διαφορές στα χρονοδιαγράμματα εμβολιασμού δεν σημαίνουν ότι ορισμένα είναι καλύτερα από άλλα, αλλά ότι είναι προσαρμοσμένα σε διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικά συστήματα υγείας. Σε όλες τις χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας. 

Οι χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ έχουν επιτύχει υψηλή εμβολιαστική κάλυψη με τα προγράμματα υποχρεωτικού και εθελοντικού εμβολιασμού.

Προγράμματα εμβολιασμού

Τα προγράμματα παιδικών εμβολιασμών σε όλες τις χώρες της ΕΕ /του ΕΟΧ περιλαμβάνουν τον εμβολιασμό κατά των ακόλουθων ασθενειών:

 • Ιλαρά
 • Παρωτίτιδα
 • Ερυθρά
 • Διφθερίτιδα
 • Τέτανος
 • παροξυσμικός βήχας (κοκκύτης)
 • Πολυομυελίτιδα
 • Λοίμωξη από Haemophilus influenzaeτύπου Β
 • Ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά τον εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας Β ως μέρος του καθολικού προγράμματος εμβολιασμού παιδιών, αλλά ορισμένες χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ εμβολιάζουν μόνο παιδιά που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης και ενήλικες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Τα παιδιά σε ορισμένες χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ προστατεύονται μέσω του εμβολιασμού κατά:

 • της ηπατίτιδας Α
 • της γρίπης
 • της διεισδυτικής νόσου που προκαλείται από το βακτήριο Neisseria meningitidis
 • της διεισδυτικής νόσου που προκαλείται από το βακτήριο Streptococcus pneumoniae
 • του ροταϊού
 • της φυματίωσης
 • της ανεμευλογιάς (varicella)

Επιπλέον, όλες οι χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ συνιστούν τον εμβολιασμό των ομάδων υψηλού κινδύνου κατά της εποχικής γρίπης.