Kif jaħdmu l-vaċċini

Il-vaċċini jaħdmu billi jgħallmu lis-sistema immunitarja kif tiġġieled marda f’każ li qatt tiġi f’kuntatt magħha. Dan inaqqas ħafna r-riskju ta’ mard serju jew ta’ tixrid ta’ marda lil ħaddieħor. Il-vaċċini jistgħu jipproteġu kontra marda waħda jew bosta mard. Xi drabi, jistgħu jingħataw vaċċini multipli fl-istess ħin sabiex jipproteġu kontra diversi mard.

Il-vaċċini jistgħu jipproteġu kontra marda waħda jew kontra bosta mard. Xi drabi, jistgħu jingħataw vaċċini multipli fl-istess ħin sabiex jipproteġu kontra diversi mard.

Il-biċċa l-kbira tal-vaċċini fihom forma mdgħajfa jew inattivata ta’ virus jew batterju, jew parti żgħira minnu, li jissejjaħ antiġene.

Meta persuna titlaqqam, is-sistema immunitarja tagħha tagħraf l-antiġene bħala barrani. Dan jattiva ċ-ċelloli immunitarji sabiex jipproduċu antikorpi u joħloq memorja tal-virus jew tal-batterju. 

Aktar tard, jekk il-persuna tiġi f’kuntatt mal-virus jew mal-batterju proprju, is-sistema immunitarja tagħha tiftakru, u mbagħad tipproduċi l-antikorpi t-tajba u tattiva malajr iċ-ċelloli immunitarji korretti, sabiex joqtlu l-virus jew il-batterju. Dan jipproteġi lill-persuni mill-marda.

B’kuntrast ma’ dan, persuni li jsiru immuni billi taqbadhom il-marda proprja jistgħu jxerrduha lil oħrajn u jpoġġu lilhom infushom f’riskju ta’ kumplikazzjonijiet serji mill-marda.

How vaccines work
1. Antiġene 2. Antikorpi 3. Reazzjoni immuni

Protezzjoni

Vaċċini differenti jwasslu għal livelli differenti ta’ protezzjoni. It-tul ta’ żmien tal-protezzjoni jvarja skont il-marda. Xi vaċċini jistgħu jipproteġu biss kontra marda għal perjodu qasir u jista’ jkollhom bżonn dożi booster; għal oħrajn, l-immunità tista’ ddum tul ħajjithom kollha.

It-tilqim mhux biss jipproteġi lin-nies li rċevew vaċċin. Dan jipproteġi wkoll indirettament lill-persuni mhux imlaqqma fil-komunità, billi jnaqqas ir-riskju ta’ esponiment għall-infezzjoni. Din hija magħrufa bħala immunità komunitarja (imsejħa wkoll immunità kollettiva).

Komponenti

Minbarra antiġene wieħed jew aktar, jistgħu jiżdiedu wkoll komponenti oħrajn sabiex jgħinu jżommu l-vaċċin stabbli u effettiv. Ir-regolaturi jiżguraw li dawn il-komponenti kollha jkunu sikuri.

Dawn il-komponenti jinkludu:

  • stabbilizzaturi: sabiex il-komponenti tal-vaċċin jinżammu stabbli;
  • aġġuvanti: dawn itejbu r-reazzjoni immunitarja għall-vaċċin billi jagħmlu r-reazzjoni aktar b’saħħitha, aktar rapida u aktar sostnuta maż-żmien – eżempju tagħhom huwa l-aluminju;
  • eċċipjenti: dawn huma ingredjenti inattivi, bħall-ilma, jew il-klorur tas-sodju (sodium chloride, melħ), kif ukoll il-preżervattivi jew l-istabbilizzaturi li jgħinu lill-vaċċin jibqa’ l-istess matul il-ħżin, u b’hekk jinżamm attiv.

F’xi vaċċini, jista’ jkun hemm ukoll traċċi ta’ ammonti ta’ sustanzi oħrajn użati fil-proċess tal-manifattura, bħall-ovalbumina (proteina li tinsab fil-bajd) jew in-neomiċina (antibijotiku). Jekk dawn is-sustanzi jistgħu jikkawżaw reazzjoni f’individwi sensittivi jew allerġiċi, il-preżenza tagħhom tiġi ddikjarata fl-informazzjoni mogħtija lill-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u lill-pazjenti.

Tipi ta’ vaċċini

Il-vaċċini bbażati fuq il-proteini fihom biċċiet żgħar ta’ virus jew batterji li ma humiex perikolużi iżda jgħinu lis-sistema immunitarja tagħraf u tiġġieled infezzjoni reali. Il-vaċċini kontra l-influwenza, it-tetnu u s-sogħla konvulżiva huma eżempji ta’ dan it-tip ta’ vaċċin u ilhom jintużaw għal bosta snin.

Dawn il-proteini, li jsiru f’laboratorju, jistimulaw biss is-sistema immunitarja u ma jikkawżawx infezzjoni jew mard.
Il-vaċċini abbażi ta’ proteini ta’ spiss ikun fihom sustanzi msejħa aġġuvanti. Dawn isaħħu r-reazzjoni tas-sistema immunitarja għall-vaċċin u jżidu l-protezzjoni.
 

vaċċini mRNA u vaċċini abbażi ta’ vettur virali fihom struzzjonijiet għaċ-ċelloli umani li jgħidulhom kif jagħmlu proteina antiġene. Dawn l-istruzzjonijiet jiġu f’waħda minn żewġ forom, jew bħala molekula msejħa aċidu ribonuklejku messaġġier jew mRNA, jew bħala virus li ma jagħmilx ħsara li jġorr informazzjoni ġenetika.

Meta persuna tirċievi wieħed minn dawn it-tipi ta’ vaċċini, iċ-ċelloli tagħha jsegwu dawn l-istruzzjonijiet u mbagħad jipproduċu l-proteina antiġene li s-sistema immunitarja tagħrafha bħala barranija, li tattiva ċelloli immunitarji u toħloq antikorpi.

L-ewwel erba’ vaċċini kontra l-COVID-19 awtorizzati fl-UE kienu vaċċini mRNA jew vaċċini abbażi ta’ vettur virali.
 

Approvazzjoni tal-vaċċini fl-UE

Skopri kif l-awtoritajiet fl-Ewropa jittestjaw biex jiżguraw li l-vaċċini jkunu sikuri u effettivi qabel ma jiġu approvati għall-użu.

Il-benefiċċji tat-tilqim

Il-vaċċini kif jipproteġuna u kif iwaqqfu t-tixrid tal-marda? Skopri l-benefiċċji tagħhom għall-individwi u għall-komunità.