Pakolliset tai suositeltavat rokotteet

Kukin EU-/ETA-maa noudattaa omaa rokotusohjelmaansa. Useimmat EU-/ETA-maat tarjoavat rokotuksia suositusten mukaisesti. Lasten rokottaminen tiettyjä sairauksia vastaan on pakollista 12 EU-/ETA-maassa, mutta pakollisina vaadittavat rokotteet eivät ole näissä maissa samoja.

EU-/ETA-maat ovat saavuttaneet korkean rokotuskattavuuden pakollisilla ja vapaaehtoisilla rokotuksilla.

Kukin EU-/ETA-maa päättää itse, onko rokottaminen sen alueella pakollista vai vapaaehtoista. Kansalliset hallitukset ottavat päätöksissään huomioon eri tekijöitä, kuten maan terveysjärjestelmän, oikeudellisen järjestelmän ja kulttuuriset normit.

Tietoa siitä, missä maissa on pakollisia rokotteita, löytyy rokoteohjelmahausta.

Page last updated 13 Maa 2020