Obligatorisk eller anbefalet vaccination

Hvert EU-/EØS-land implementerer sit eget immuniseringsprogram. De fleste EU-/EØS-lande tilbyder anbefalede vaccinationer. I 12 EU-/EØS-lande er vaccination af børn mod visse sygdomme obligatorisk, men det er forskellige vacciner, der er obligatoriske i disse lande.

EU-/EØS-landene har opnået en bred vaccinationsdækning gennem obligatorisk og ikkeobligatorisk vaccination.

Hvert EU-/EØS-land afgør, om vaccination er obligatorisk eller frivilligt inden for landets grænser. De nationale myndigheder tager hensyn til faktorer såsom deres sundhedsvæsen, retssystem og kulturelle normer.

Information om, hvilke lande der har obligatorisk vaccination, findes i vaccineplanlægningsværktøjet.

Page last updated 13 mar 2020