Vaccination

Vaccination beskytter mennesker mod alvorlige og livstruende infektionssygdomme, såsom influenza, difteri, stivkrampe, kighoste, mæslinger, fåresyge, røde hunde, meningokoksygdom, invasiv pneumokoksygdom og polio.

Hvert år beskytter vaccination 2,7 millioner mennesker verden over mod mæslinger, én million mennesker mod kighoste og to millioner spædbørn mod stivkrampe (1).

Førhen døde mange mennesker af sygdomme, der nu kan forebygges gennem vaccination. Folk blev også oftere ramt af sygdomsrelaterede komplikationer, såsom blindhed forårsaget af mæslinger, og spædbørn blev født døve eller med grå stær eller indlæringsvanskeligheder, fordi deres mødre havde haft røde hunde under graviditeten. Polio var — som mange født før 1960'erne husker — en væsentlig årsag til død, lammelse og livsvarige handicap i Europa og andre områder.

Hvor smitsomme er disse sygdomme?

how contagious measles is
Mæslinger

Mæslinger

12-18 personer

Prikken i midten symboliserer én sygdomsramt person. De forbundne prikker angiver maksimums- og minimumsantallet af hidtil ikkeinficerede og ikkevaccinerede personer, som kunne blive smittet af en person med sygdommen. Dette viser både det mest forsigtige skøn (inderste ring, mørkere prikker) og maksimumsskønnet (yderste ring, lysere prikker).

how contagious mumps is
Fåresyge

Fåresyge

4-7 personer

Prikken i midten symboliserer én sygdomsramt person. De forbundne prikker angiver maksimums- og minimumsantallet af hidtil ikkeinficerede og ikkevaccinerede personer, som kunne blive smittet af en person med sygdommen. Dette viser både det mest forsigtige skøn (inderste ring, mørkere prikker) og maksimumsskønnet (yderste ring, lysere prikker).

how contagious pertussis is
Kighoste

Kighoste

12-17 personer

Prikken i midten symboliserer én sygdomsramt person. De forbundne prikker angiver maksimums- og minimumsantallet af hidtil ikkeinficerede og ikkevaccinerede personer, som kunne blive smittet af en person med sygdommen. Dette viser både det mest forsigtige skøn (inderste ring, mørkere prikker) og maksimumsskønnet (yderste ring, lysere prikker).

how contagious rubella is
Difteri/røde hunde

Difteri/røde hunde

6-7 personer

Prikken i midten symboliserer én sygdomsramt person. De forbundne prikker angiver maksimums- og minimumsantallet af hidtil ikkeinficerede og ikkevaccinerede personer, som kunne blive smittet af en person med sygdommen. Dette viser både det mest forsigtige skøn (inderste ring, mørkere prikker) og maksimumsskønnet (yderste ring, lysere prikker).

how contagious influenza is
Influenza

Influenza

1-4 personer

Prikken i midten symboliserer én sygdomsramt person. De forbundne prikker angiver maksimums- og minimumsantallet af hidtil ikkeinficerede og ikkevaccinerede personer, som kunne blive smittet af en person med sygdommen. Dette viser både det mest forsigtige skøn (inderste ring, mørkere prikker) og maksimumsskønnet (yderste ring, lysere prikker).

Kilde: Plotkin S, Orenstein W, Offit P. Vaccines.

Femte udgave 2008, Elsevier Inc.

Vaccination er med til at forebygge spredningen af sygdomme i samfundet. Når en stor procentdel af befolkningen er vaccineret, spredes smitsomme sygdomme ikke så let. Dette kaldes "flokimmunitet". Vaccination kan udrydde sygdomme eller mindske antallet af nye sygdomstilfælde betydeligt.

Vi kan takke vaccination for, at:

  • kopper er udryddet på verdensplan;
  • poliosmitten er standset i det meste af verden, herunder Europa.

Vaccination forebygger også visse præcancerøse tilstande og kræftformer. F.eks. kan:

  • vaccination mod humant papillomvirus (HPV) være med til at forebygge livmoderhalskræft og andre typer kræft, der skyldes smitte med HPV;
  • vaccination mod hepatitis B være med til at forebygge leverkræft, der skyldes kronisk hepatitis B-smitte.

Vaccinationsprogrammer har bredere samfundsmæssige fordele. De er med til at mindske den samfundsmæssige, psykologiske og økonomiske sundhedsbyrde for mennesker og myndigheder, idet de letter trykket på sundheds- og socialsystemer og sætter mennesker i stand til at leve produktive liv og forfølge deres mål med hensyn til uddannelse og karriere.

Vaccination er det bedste middel til at opnå immunitet mod vaccineforebyggelige sygdomme, i modsætning til immunitet opnået gennem smitte med sygdommen. Vaccination forhindrer, at mennesker rammes af sygdomssymptomer, som kan være meget alvorlige.

--------------------------------------------------------------------

Referencer:

(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3458

Hvornår skal man vaccineres?

Find nationale vaccinationsplaner for EU/EØS-lande, der tilbyder vaccinationer til bestemte alders- og befolkningsgrupper.

Page last updated 13 mar 2020