Hvornår skal man vaccineres?

Vacciner beskytter os i forskellige stadier af vores liv. Vacciner anbefales til forskellige aldersgrupper, ofte spædbørn og småbørn, men også til teenagere, voksne og ældre.

De nationale vaccinationsprogrammer i EU-/EØS-landene anbefaler vacciner i bestemte aldre og til forskellige befolkningsgrupper. De omfatter også anbefalinger til mennesker med kroniske sygdomme. I nogle lande udfærdiges anbefalingerne på nationalt eller regionalt plan.

Sundhedspersonalet (f.eks. læger og sygeplejersker) medvirker til at sikre, at patienter, de har under behandling, får de anbefalede vacciner på de rigtige tidspunkter.

Nogle vacciner indgår ikke i rutinevaccinationsprogrammerne, fordi de er rettet mod særlige grupper. Det gælder f.eks. vacciner, der kan være nødvendige for personer, der rejser til områder, hvor visse smitsomme sygdomme florerer, f.eks. gul feber og tyfusfeber. Nogle lande kræver bevis for visse vaccinationer, inden de giver tilladelse til at rejse ind i landet.

Page last updated 13 mar 2020