Najnovšie údaje o surveillance v EÚ

Atlas surveillance

Aktuálne informácie v súvislosti s ochorením COVID-19

map of member states of the European Union
Page last updated 13 mar 2020