Komplettering av vaccinationer och påfyllnadsdoser

Vissa kan ha missat en vaccination eller inte fått det rekommenderade antalet doser. De kan fortfarande vaccineras i efterhand.

Alla bör kontrollera om de har fått de vaccinationer som rekommenderas nationellt och vända sig till hälso- och sjukvårdspersonal om ytterligare vaccinationer behövs. Detta kan innebära att man tittar i vaccinationsregister eller vaccinationsscheman som fanns när personen föddes. För vissa sjukdomar, t.ex. vattkoppor och röda hund, är det också möjligt att göra ett test för att kontrollera om personen är immun.

Om man inte vet om man har vaccinerats mot en viss sjukdom kan man vanligen få en extra dos utan ökad risk för allvarliga biverkningar.

measles vaccine
© iStock

Program för "catch-up" vaccination mot vissa sjukdomar kan anordnas. På grund av ett ökande antal fall av mässling bland tonåringar och unga vuxna finns program för "catch-up" vaccination i ett antal EU-/EES-länder för dem som kan ha missat vaccinationen mot mässling när de var yngre eller som är för gamla för att ha vaccinerats som barn.

Några vacciner ger livslång immunitet.

Vissa vacciner ger immunitet som minskar med tiden, så kallad avtagande immunitet. Vissa länder rekommenderar regelbundna påfyllnadsdoser för ungdomar och vuxna i syfte att upprätthålla immuniteten under en längre period, till exempel mot

  • difteri
  • stelkramp
  • kikhosta

Vissa länder rekommenderar påfyllnadsdoser särskilt för personer som reser eller har ökad risk för att drabbas av sjukdomen.

Hälso- och sjukvårdsinrättningar kan ge information om vilka påfyllnadsdoser som behövs.

Page last updated 13 mar 2020