Faktaark

Hva er difteri?

Difteri er en alvorlig sykdom forårsaket av Corynebacterium diphtheriae-bakterier (i enkelte tilfeller også av Corynebacterium ulcerans) som koloniserer slimhinnemembranene i strupen og de øvre luftveiene og kan produsere en toksin som påvirker andre organer.

Image of woman with fever

Hva er symptomene på difteri?

Personer som er smittet av difteribakterier kan utvikle symptomer, men de bærer bakteriene og kan smitte andre.

  • De fleste som har difteri vil ha en luftveisinfeksjon, med sår hals og lav feber de første dagene de har sykdommen. Milde tilfeller av sykdommen vil ikke utvikle ytterligere symptomer.
  • Hvis sykdommen er mer alvorlig, vil en tett membran utvikle seg. Membranen kan være lokal — for eksempel bare mandlene eller svelget — eller kan dekke et bredt område av pasientens luftveier. Mer alvorlige tilfeller kan utvikle et oppsvulmet tyrenakkeutseende.
  • Difteri kan føre til at lesjoner vises på huden som danner sår dekket i en grå membran som ikke leges. Dette er mer vanlig hos personer som er fattige, hjemløse eller stoffbrukere.

Hvilke komplikasjoner kan difteri medføre?

Selv med behandling dør ca. 1 av 10 pasienter med luftveisdifteri. Den vanligste dødsårsaken til difteri er hjerteproblemer. Difteri kan også føre til at toksiner frigjøres i kretsløpet og vevet. Dette kan forårsake omfattende organskade. Komplikasjoner som påvirker hjertet og nevrologiske komplikasjoner, som paralyse, kan også utvikle seg.

woman coughs

Hvordan spres difteri?

Difteri spres gjennom dråper fra luftveiene til en smittet person — spesielt gjennom hosting eller nysing. Hvis sykdommen påvirker huden, kan den spres gjennom kontakt med sår eller lesjoner fra en smittet person.

Personer med ubehandlet difteri kan være smittsomme i opptil fire uker, og personer som bærer bakterien kan være smittsomme i lengre tid, selv om de ikke har noen symptomer.

Formen av sykdommen som påvirker huden ser man oftest hos personer som er fattige, hjemløse eller stoffbrukere. Risikofaktorer for smitte inkluderer også reise, nærkontakt med kveg og å spise rå meieriprodukter.

Hvem risikerer å få difteri?

Personer som ikke er vaksinerte og som har vært i nærkontakt med noen som er smittet står i fare for difteriinfeksjon.

Baby being vaccinated

Hvordan kan difteri forebygges?

En effektiv vaksine mot difteri er tilgjengelig, og massevaksinering har drastisk redusert antall tilfeller i Europa og globalt. Vaksinering mot difteri er del av rutinemessig immunprogrammer, og vaksinen gis i kombinasjon med vaksiner mot andre sykdommer. Men difteritilfeller kan øke igjen hvis vaksinedekningen går ned.

Hvordan behandles difteri?

Difteri kan behandles med antitoksin og antibiotika. De som bor sammen med noen som har difteri kan bli gitt et forebyggende antibiotikaløp.

Page last updated 3 okt 2022