Záškrt

Prehľad

Čo je záškrt?

Záškrt (diftéria) je závažné ochorenie spôsobené baktériou Corynebacterium diphtheriae (v niektorých prípadoch aj baktériou Corynebacterium ulcerans), ktorá kolonizuje mukózne membrány v hrdle a horných dýchacích cestách a môže vytvárať toxín poškodzujúci iné orgány.

Image of woman with fever

Aké sú príznaky záškrtu?

U osôb infikovaných baktériou záškrtu sa príznaky môžu alebo nemusia prejaviť, sú však nosičmi baktérií a môžu infikovať iné osoby.

  • U väčšiny osôb so záškrtom sa v prvých dňoch ochorenia objaví infekcia dýchacích ciest sprevádzaná bolesťou hrdla a miernou horúčkou. U osôb s miernou formou ochorenia sa ďalšie príznaky nevyskytnú.
  • Ak je ochorenie závažnejšie, vytvorí sa pablana (hrubá membrána). Táto membrána sa môže vyskytovať lokálne, napr. len na mandliach alebo v hltane, alebo môže pokrývať rozsiahlu oblasť dýchacích ciest pacienta. Vo vážnejších prípadoch sa môže vytvoriť opuch v oblasti krku (tzv. býčia šija).
  • V dôsledku záškrtu sa môžu objaviť lézie na koži vytvárajúce vredy pokryté sivou membránou, ktoré sa nehoja. Sú bežnejšie u chudobných osôb, medzi bezdomovcami alebo užívateľmi drog.

Aké komplikácie spôsobuje záškrt?

Približne desatina pacientov s respiračnou diftériou aj napriek liečbe umrie. Najčastejšou príčinou úmrtia na záškrt sú problémy so srdcom. Záškrt môže spôsobiť tiež uvoľňovanie toxínov do krvného obehu a tkanív, čo môže pôsobiť rozsiahle poškodenie orgánov. Takisto sa môžu objaviť komplikácie postihujúce srdce, či neurologické komplikácie, akou je napr. paralýza.

woman coughs

Ako sa záškrt šíri?

Záškrt sa šíri kvapôčkami z dýchacích ciest infikovanej osoby, najmä kašlaním alebo kýchaním. Pokiaľ ochorenie postihuje kožu, môže sa prenášať kontaktom s ranami alebo léziami infikovanej osoby.

Osoby, v prípade ktorých sa záškrt nelieči, môžu byť infekčné až štyri týždne a osoby, ktoré sú nosičmi baktérie, môžu byť infekčné dlhšie, a to aj vtedy, keď sa u nich neobjavujú príznaky.

Túto formu ochorenia postihujúceho kožu je možné pozorovať prevažne u chudobných osôb, medzi bezdomovcami alebo užívateľmi drog. Medzi rizikové faktory infekcie patrí cestovanie, blízky kontakt s hovädzím dobytkom a konzumácia surových mliečnych výrobkov.

Kto je vystavený riziku nakazenia záškrtom?

Riziko nakazenia záškrtom hrozí neočkovaným osobám a osobám, ktoré sa dostali do blízkeho kontaktu s infikovanou osobou.

Baby being vaccinated

Aké sú možnosti prevencie pred záškrtom?

Proti záškrtu je k dispozícii účinná očkovacia látka. Vďaka hromadnému očkovaniu sa podarilo výrazne znížiť počet prípadov v Európe i na celom svete. Očkovanie proti záškrtu je súčasťou rutinných imunizačných programov a očkovacia látka sa podáva v kombinácii s očkovacími látkami proti iným ochoreniam. Ak sa však zaočkovanosť zníži, môže počet prípadov ochorení na záškrt opäť vzrásť.

Ako sa záškrt lieči?

Záškrt sa môže liečiť antitoxínom a antibiotikami. Osobám žijúcim spoločne s osobou, ktorá má záškrt, sa môžu preventívne podať antibiotiká.

Page last updated 3 okt 2022