Fästingburen hjärninflammation (TBE)

Faktablad

Vad är TBE? 

Fästingburen hjärninflammation (TBE) är en human virusinfektionssjukdom som involverar det centrala nervsystemet och som förekommer i många delar av Europa och Asien. Viruset överförs genom bett av infekterade fästingar, som ofta finns i skogsområden. I EU/EES rapporteras i genomsnitt över 3 000 fall av TBE varje år. 

Symptoms of TBE

Vilka är symtomen på TBE? 

TBE tar sig oftast uttryck som en sjukdom i två faser. Den första fasen förknippas med symtom som

 • feber,
 • trötthet,
 • huvudvärk,
 • muskelvärk,
 • illamående. 

Den andra fasen omfattar det neurologiska systemet med symtom på meningit (hjärnhinneinflammation, dvs. inflammation i det membran som omger hjärnan och ryggmärgen) och/eller encefalit (hjärninflammation).

Vilka komplikationer kan TBE resultera i? 

TBE kan orsaka hjärninflammation och hjärnhinneinflammation. Detta kan leda till olika neurologiska komplikationer, såsom

 • minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter och försämrad övergripande kognitiv funktion,
 • muskelsvaghet, skakningar, försämrad koordination och ofrivilliga rörelser,
 • domningar och stickningar.

I vissa fall kan personer som har haft TBE få ihållande symtom och uppleva långsiktiga effekter av sjukdomen. Det kan till exempel röra sig om 

 • kronisk trötthet,
 • kvarstående kognitiva svårigheter,
 • motorisk funktionsnedsättning,
 • andra neurologiska symtom.
Tick biting leg - TBE spreads through bites from infected ticks

Hur sprids TBE? 

TBE sprids primärt genom bett av infekterade fästingar som bär på TBE-viruset.  Viruset kan bäras av olika arter av fästingar. Fästingar infekteras med TBE-viruset när de suger blod från infekterade djur. När fästingen har infekterats kan den överföra viruset till människor efter att ha bitit sig fast i huden. Eftersom viruset överförs mycket snabbt bör fästingar avlägsnas så snart som möjligt med en pincett. 

Dessa fästingar finns ofta i skogs- eller gräsområden där de kan komma i kontakt med människor. TBE kan inte överföras direkt från person till person.

Vem riskerar att få TBE?

I områden där TBE är vanligt förekommande löper personer som ägnar sig åt fritids- eller yrkesverksamhet utomhus, till exempel jakt, fiske, camping, svamp- och bärplockning, skogsbruk, orientering och jordbruk, risk att smittas genom kontakt med infekterade fästingar.

Det finns belägg för att personer som konsumerar opastöriserade mejeriprodukter också löper risk för TBE, eftersom fall har observerats bland personer som har konsumerat obehandlad mjölk från getter som lever i områden där TBE-viruset förekommer. 

Hiker getting TBE vaccine

Hur kan TBE förebyggas? 

Vaccination är ett av de effektivaste sätten för att förebygga TBE. 

Dessutom kan risken för att smittas av TBE-viruset minskas genom att undvika fästingbett på olika sätt, såsom att

 • använda fästingmedel,
 • bära överdelar med långa ärmar och långa byxor,
 • kolla igenom kroppen efter fästingar efter utomhusaktiviteter och ta bort fästingar med pincett så snart som möjligt.

Hur behandlas TBE?

Det finns ingen särskild behandling mot TBE. Vid smitta kan understödjande vård ges beroende på symtom. Vid hjärnhinneinflammation, hjärninflammation eller meningomyelit krävs inläggning på sjukhus och understödjande vård, till exempel andningsstöd, hydreringsstöd eller stöd för att minska svullnaden i hjärnan.

Observera: Innehållet i detta faktablad är avsett som allmän information och bör inte användas som ersättning för individuella expertutlåtanden och bedömningar från hälso- och sjukvårdspersonal.