Skogflåttencefalitt

Faktaark

What is TBE? 

Tick-borne encephalitis (TBE) is a human viral infectious disease involving the central nervous system that occurs in many parts of Europe and Asia. The virus is transmitted by the bite of infected ticks, often found in woodland habitats. The EU/EEA reports an average of over 3000 cases of TBE each year. 

At a glance: TBE in Europe

 • Serious disease that affects the nervous system caused by a virus
 • TBE spreads through bites from infected ticks
 • Can cause swelling of the brain, permanent brain damage and death
 • Over 3000 cases every year
 • Most cases occur between May and November
 • Vaccination can prevent TBE and the complications it can cause

Find out more about TBE vaccines in your country.

Symptoms of TBE

Hva er symptomene på skogflåttencefalitt? 

Skogflåttencefalitt opptrer oftest med et bifasisk forløp. Første fasen er forbundet med følgende symptomer:

 • feber
 • utmattelse
 • hodepine
 • muskelsmerter
 • kvalme 

Den andre fasen kan medføre infeksjon i sentralnervesystemet med symptomer på meningitt (betennelse i hinnene som omgir hjernen og ryggmargen) og/eller encefalitt (betennelse i hjernen).

Hvilke komplikasjoner kan skogflåttencefalitt medføre? 

Skogflåttencefalitt kan forårsake betennelse i hjernen (encefalitt) og i hinnene som omgir hjernen og ryggmargen (meningitt). Dette kan føre til forskjellige nevrologiske komplikasjoner som

 • nedsatt hukommelse, konsentrasjonsvansker og generelt nedsatt kognitiv funksjon
 • muskelsvakhet, skjelvinger, nedsatt koordinasjonsevne og ufrivillige bevegelser
 • nummenhet og prikkende fornemmelser

I noen tilfeller kan personer som har hatt skogflåttencefalitt, fortsette å oppleve vedvarende symptomer og langtidseffekter etter infeksjonen er over. Disse kan omfatte 

 • kronisk utmattelse
 • varige kognitive vanskeligheter
 • nedsatt motorisk funksjon (bevegelses - og balanseproblemer)
 • andre nevrologiske symptomer
Tick biting leg - TBE spreads through bites from infected ticks

Hvordan spres skogflåttencefalitt? 

Skogflåttencefalitt spres primært etter bitt av smittede flått som bærer skogflåttencefalittviruset.  Viruset kan bæres av forskjellige flåttarter. Flått blir infisert med skogflåttencefalittviruset når den suger blod av infiserte dyr. Når flåtten er infisert, kan den overføre viruset til mennesker via flåttbitt. Viruset overføres veldig raskt, så flått bør fjernes så snart som mulig med pinsett. 

Flått blir ofte funnet i skog- eller gresskledde områder der de kan komme i kontakt med mennesker. Det er viktig å merke seg at skogflåttencefalitt ikke kan overføres direkte fra person til person.

Hvem risikerer å få skogflåttencefalitt?

I områder der skogflåttencefalitt er utbredt, er det personer som driver med fritids- eller yrkesrelaterte friluftsaktiviteter som jakt, fiske, camping, soppsanking, bærplukking, skogsdrift, orientering og jordbruk, som potensielt risikerer å bli smittet ved kontakt med smittede flått.

Mye tyder på at personer som spiser upasteuriserte meieriprodukter, også kan være utsatt for skogflåttencefalitt, siden man har sett tilfeller hos personer som har spist rå melk fra geiter som lever i områder der skogflåttencefalittviruset forekommer. 

Hiker getting TBE vaccine

Hvordan kan skogflåttencefalitt forebygges? 

Vaksinasjon er en av de mest effektive måtene å forebygge skogflåttencefalitt på. 

I tillegg kan man redusere risikoen for å bli smittet av skogflåttencefalittviruset ved å unngå flåttbitt på forskjellige måter:

 • bruk av flåttmidler
 • bruk av klær med lange ermer og lange bukser
 • undersøkelse av kroppen for flått etter utendørsaktiviteter og fjerning av flått med pinsett så snart som mulig

Hvordan behandles skogflåttencefalitt?

Det finnes ingen spesifikk måte å behandle skogflåttencefalitt på. Behandlingen går ut på å forhindre alvorlig skade. Hvis en person utvikler meningitt (hjernehinnebetennelse), encefalitt (hjernebetennelse) eller meningomyelitt, vil personen trenge sykehusinnleggelse og støttebehandling, f.eks. hjelp til å puste, holde seg hydrert eller redusere hevelse i hjernen.

Merk: Informasjonen som gis på dette faktaarket har det som formål å gi generell informasjon og må ikke brukes som en erstatning for helsepersonells individuelle ekspertise og dømmekraft.