Encefalitida přenášená klíšťaty (TBE)

Informativní přehled

Co je TBE? 

Encefalitida přenášená klíšťaty (TBE) je virové infekční onemocnění člověka postihující centrální nervovou soustavu, které se vyskytuje v mnoha částech Evropy a Asie. Virus se přenáší kousnutím infikovaných klíšťat, která se často vyskytují v lesním prostředí. EU/EHP hlásí v průměru více než 3 000 případů encefalitidy přenášené klíšťaty ročně. 

Symptoms of TBE

Jaké jsou příznaky TBE? 

TBE se nejčastěji projevuje jako dvoufázové onemocnění. První fáze je spojena například s těmito příznaky:

 • horečka,
 • únava,
 • bolest hlavy,
 • bolest svalů,
 • nauzea. 

Druhá fáze postihuje neurologický systém a vyznačuje se příznaky meningitidy (zánětu blány, která obklopuje mozek a míchu) a/nebo encefalitidy (zánětu mozku).

Jaké jsou komplikace spojené s TBE? 

TBE může způsobit zánět mozku (encefalitidu) a blan obklopujících mozek a míchu (meningitidu). To může vést k různým neurologickým komplikacím, mohou to být například:

 • potíže s pamětí, soustředěním a kognitivními funkcemi obecně,
 • svalová slabost, třes, poruchy koordinace a mimovolní pohyby,
 • pocity znecitlivění a brnění.

V některých případech mohou osoby, které prodělaly TBE, i nadále pociťovat přetrvávající příznaky a dlouhodobé účinky. Patří mezi ně: 

 • chronická únava,
 • přetrvávající kognitivní potíže,
 • porucha motorické funkce,
 • další neurologické příznaky.
Tick biting leg - TBE spreads through bites from infected ticks

Jak se TBE šíří? 

TBE se šíří především kousnutím infikovaných klíšťat, která virus TBE přenášejí.  Virus může být přenášen různými druhy klíšťat. Klíště se virem TBE nakazí v okamžiku, kdy se přisaje k infikovanému zvířeti. Infikované klíště může po přichycení na kůži virus přenést na člověka. Virus se přenáší velmi rychle, klíště je proto třeba co nejdříve odstranit pinzetou. 

Tato klíšťata se běžně vyskytují v lesnatých nebo travnatých oblastech, kde mohou přijít do kontaktu s lidmi. Je důležité mít na paměti, že TBE se nemůže přenášet přímo z člověka na člověka.

Kdo je ohrožen rizikem TBE?

V oblastech, kde je encefalitida přenášené klíšťaty běžná, jsou infekcí potenciálně ohroženi lidé, kteří se věnují rekreačním nebo pracovním činnostem v přírodě, jako je lov, rybolov, táboření, sběr hub a lesních plodů, lesnictví, orientační běh či zemědělství, a přišli do kontaktu s infikovaným klíštětem.

Existují důkazy o tom, že riziku TBE mohou být vystaveny také osoby, které konzumují nepasterizované mléčné výrobky, jelikož byly zaznamenány případy u lidí, kteří konzumovali syrové mléko koz žijících v oblastech, kde se virus TBE vyskytuje. 

Hiker getting TBE vaccine

Jak lze TBE předcházet? 

Jedním z nejúčinnějších prostředků prevence TBE je očkování. 

Riziko nákazy virem TBE lze navíc snížit tím, že se různými způsoby vyhnete kousnutí klíštětem:

 • používejte repelenty proti klíšťatům,
 • noste oblečení s dlouhými rukávy a dlouhé kalhoty,
 • po venkovních aktivitách si prohlédněte celé tělo a případná klíšťata co nejdříve pinzetou odstraňte.

Jak se TBE léčí?

Žádná specifická léčba TBE neexistuje. Léčba spočívá v podpůrné péči. Osoba, u které dojde k rozvoji meningitidy, encefalitidy nebo meningomyelitidy, bude vyžadovat hospitalizaci a podpůrnou péči, např. podporu dýchání, udržování hydratace nebo zmírňování otoku v mozku.

Poznámka: Účelem informací uvedených v tomto informačním listu je poskytnout obecné údaje. Neměly by sloužit jako náhrada odborných znalostí a úsudku zdravotnického pracovníka.