Информационни листове за болести

disease illustration

Днес някои заболявания могат да бъдат предотвратени чрез ваксиниране. Благодарение на ваксинацията хората могат да бъдат защитени срещу заболявания, които биха могли да имат сериозни последствия за здравето. Освен това ваксинирането намалява риска от разпространение на заболяванията сред членовете на семейството, съучениците или колегите, приятелите и съседите, както и по-широко в общността. Понастоящем се извършват изследвания за разработване на ваксини срещу повече заболявания.

За повече информация за заболяванията, срещу които предпазват ваксините, разгледайте предоставените по-долу информационни листове. В тях са включени основни факти за заболяванията, преглед на симптомите, усложненията, начин на разпространение, рискови групи, начини на превенция и лечение.

Понастоящем са налични информационни справки за няколко предотвратими чрез ваксинация заболявания и за COVID-19. Списъкът предстои да бъде допълван.

COVID-19

Основни факти за COVID-19, симптоми, усложнения, дълъг COVID-19, начин на разпространение и рискови фактори.

Грип

Основни факти за грипа, симптоми, усложнения, рискови фактори, начин на разпространение, превенция и лечение.

Дифтерия

Основни факти за дифтерия, симптоми, усложнения, рискови фактори, начин на разпространение, превенция и лечение.

Коклюш

Основни факти за коклюш, симптоми, усложнения, рискови фактори, начин на разпространение, превенция и лечение.

Кърлежов енцефалит (TBE)

Основни факти за кърлежовия енцефалит (TBE), симптоми, усложнения, рискови фактори, начин на разпространение, превенция и лечение.

Менингококова болест

Основни факти за менингококовата болест, симптоми, усложнения, рискови фактори, начин на разпространение, превенция и лечение.

Морбили

Основни факти за морбили, симптоми, усложнения, рискови фактори, начин на разпространение, превенция и лечение

Полиомиелит

Основни факти за полиомиелит, симптоми, усложнения, рискови фактори, начин на разпространение, превенция и лечение.

Рубеола

Основни факти за рубеола, симптоми, усложнения, рискови фактори, начин на разпространение, превенция и лечение.

Туберкулоза

Основни факти за туберкулозата, симптоми, усложнения, рискови фактори, начин на разпространение, превенция и лечение.

Хепатит A

Основни факти за хепатит А, симптоми, усложнения, рискови фактори, начин на разпространение, превенция и лечение.

Хепатит B

Основни факти за хепатит В, симптоми, усложнения, рискови фактори, начин на разпространение, превенция и лечение.

Бележка: Данните в тези листове са предназначени за обща информация и не трябва да се използват като заместител на личния експертен опит и преценката на медицинските специалисти.