Туберкулоза

Информационна листовка

Какво представлява туберкулозата?

Туберкулозата е инфекциозно заболяване, причинено от различни щамове микобактерии, принадлежащи към групата Mycobacterium tuberculosis complex. Обикновено туберкулозата засяга белите дробове (белодробна туберкулоза), но може да засегне и всяка друга част на тялото (извънбелодробна туберкулоза), като например бъбреците, гръбначния стълб и мозъка.
Въпреки че случаите на туберкулоза постоянно намаляват в ЕС/ЕИП, през 2020 г. и 2021 г. в региона все пак е съобщено за над 33000 случая годишно.

TB patient with night sweats

Какви са симптомите на туберкулозата?

Симптомите на туберкулозата варират в зависимост от засегнатата област. В ЕС/ЕИП около 75 % от случаите на туберкулоза засягат белите дробове. В тези случаи типичните симптоми включват:

 • упорита кашлица (за повече от 2 седмици)  
 • повишена температура 
 • нощно изпотяване
 • загуба на тегло

Туберкулозата, която засяга други части на тялото, се проявява със симптоми, свързани с мястото на заболяването. 

Понякога бактериите на туберкулозата могат да заразят човек, без да причинят заболяване. В тези случаи, въпреки че дадено лице е заразено с туберкулоза, то не развива симптоми, не е болно и не може да разпространи болестта. Наличието на бактериите обаче означава, че са изложени на риск от развитие на заболяване и симптоми без подходящо лечение. 

Какви са усложненията на туберкулозата?

Туберкулозата може да причини трайно увреждане на белите дробове, а прекаралите болестта могат да страдат от редица трайни респираторни здравословни проблеми. Рецидивиращата туберкулоза също не е рядкост.

Ако други части на тялото са заразени, туберкулозата може да причини трайно увреждане на тези области (като безплодие или бъбречна недостатъчност). 

Туберкулозата може също да причини тежки усложнения, които може да изискват хоспитализация (например полиорганна недостатъчност и септичен шок).

Woman with TB coughing

Как се разпространява туберкулозата?

Бактериите, причиняващи туберкулоза, се пренасят по въздуха и могат да се разпространяват от човек на човек чрез малки капчици, които се отделят, когато човек с туберкулоза на белите му дробове, кашля, киха или говори. Когато човек вдиша туберкулозни бактерии, те могат да се установят в белите дробове и да започнат да се разпространяват. Ако туберкулозата засяга части на тялото, различни от белите дробове, тя обикновено не е инфекциозна.

Лица, заразени с туберкулоза, които нямат симптоми на болестта, не могат да я предадат на други. 
 

Кой е изложен на риск от заразяване с туберкулоза?

Всеки може да се зарази с туберкулоза, но при някои хора вероятността да развият активно заболяване е по-голяма, отколкото при други. Тези групи включват: 

 • Хора, които прекарват много време в близък контакт с лице, което има туберкулоза
 • Хора, родени или живеещи в област, в която туберкулозата е често срещана
 • Хора с отслабена имунна система, като например хора с ХИВ, или които получават определени медицински лечения, които влияят на имунната система
 • Деца на възраст под 5 години
 • Хора, които живеят в пренаселени или нездравословни условия, като например лица, които са бездомни или в места за лишаване от свобода
child getting vaccinated

Как може да се предотврати туберкулоза?

Ваксинацията може да помогне за предпазване от тежки форми на туберкулоза при малки деца. Освен ваксинацията, рискът от туберкулоза може да бъде намален, като се вземат някои предпазни мерки:

 • осигуряване на добра вентилация
 • практикуване на добра хигиена 
 • покриване на устата и носа при кашляне и кихане.
 • предоставяне на профилактично лечение за туберкулоза на хора с туберкулозни инфекции, които все още не са развили симптоми. 

Ранното откриване на белодробната туберкулоза е жизненоважно за предотвратяване на разпространението на заболяването. 

Как се лекува туберкулозата? 

Стандартното лечение на туберкулоза изисква комбинация от няколко вида антибиотици в продължение на най-малко четири до шест месеца. Лечението на форми на туберкулоза, които са резистентни към лекарства от първа линия, може да изисква различна комбинация от антибиотици за по-дълги периоди (6 до 18 месеца). 

Лечението на туберкулозата може да предизвика нежелани реакции, които изискват внимателно наблюдение и управление от страна на здравните специалисти.