Tuberkuloosi

Tietokooste

Mikä on tuberkuloosi (TB)?

Tuberkuloosi on infektiotauti, jonka aiheuttavat Mycobacterium tuberculosis complex -ryhmään kuuluvat mykobakteerien eri kannat. Tavallisin tuberkuloosin muoto on keuhkotuberkuloosi. Tuberkuloosi voi kuitenkin ilmetä missä tahansa kehon osassa (keuhkojen ulkoinen tuberkuloosi), kuten munuaisissa, selkärangassa ja aivoissa.
Vaikka tuberkuloositapausten määrä on vähentynyt tasaisesti EU:ssa/ETA-alueella, tapauksia raportoitiin edelleen yli 33 000 vuodessa vuosina 2020 ja 2021.

TB patient with night sweats

Mitkä ovat tuberkuloosin oireet?

Tuberkuloosin oireet riippuvat siitä, missä kehon osassa tulehdus on. EU:ssa / Euroopan talousalueella noin 75 prosenttia sairaustapauksista on keuhkotuberkuloosia. Keuhkotuberkuloosin oireita ovat muun muassa seuraavat:

 • pitkittynyt, yli 2 viikkoa kestävä yskä  
 • kuume 
 • yöhikoilu
 • laihtuminen

Kehon muussa osassa ilmenevä tuberkuloosi aiheuttaa oireita ilmenemiskohdassa. 

Tuberkuloosibakteerit voivat joskus tarttua ihmiseen aiheuttamatta sairautta. Näissä tapauksissa henkilö saa tuberkuloositartunnan, mutta hänelle ei kehity oireita, hän ei ole sairas eikä voi levittää tautia. Ilman asianmukaista hoitoa tuberkuloositartunta voi kuitenkin kehittyä oireelliseksi taudiksi. 

Mitä ovat tuberkuloosin komplikaatiot?

Tuberkuloosi voi aiheuttaa pysyviä keuhkovaurioita, ja taudista selvinneet voivat kärsiä useista pysyvistä hengitystieongelmista. Tuberkuloosiin uudestaan sairastuminen ei myöskään ole harvinaista.

Kehon muissa osissa ilmenevä tuberkuloosi voi aiheuttaa pysyviä vaurioita kyseisillä alueilla, kuten hedelmättömyyttä tai munuaisten vajaatoimintaa. 

Tuberkuloosi voi aiheuttaa myös vakavia sairaalahoitoa vaativia komplikaatioita, kuten monielinvaurio ja septinen sokki.

Woman with TB coughing

Miten tuberkuloosi leviää?

Tuberkuloosia aiheuttavat bakteerit leviävät ilman välityksellä ihmisestä toiseen pieninä pisaroina keuhkotuberkuloosia sairastavan henkilön yskiessä, aivastellessa tai puhuessa. Jos ne joutuvat toisen henkilön keuhkoihin hengitysilman mukana, tauti voi tarttua ja alkaa levitä. Muiden elinten kuin keuhkojen tuberkuloosi ei yleensä ole tarttuva.

Oireeton tuberkuloositartunnan saanut henkilö ei voi levittää tautia muihin. 
 

Kuka on vaarassa sairastua tuberkuloosiin?

Kuka tahansa voi saada tuberkuloositartunnan, mutta joillekin ihmisille kehittyy oireellinen tauti todennäköisemmin kuin toisille. Herkimmin tautiin sairastuvat 

 • henkilöt, jotka ovat pitkään läheisessä kontaktissa tuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa
 • henkilöt, jotka ovat syntyneet tai asuvat alueella, jolla tuberkuloosi on yleistä
 • henkilöt, joilla on heikentynyt immuunijärjestelmä, kuten HIV-potilaat, tai henkilöt, jotka saavat tiettyjä immuunijärjestelmään vaikuttavia lääketieteellisiä hoitoja
 • alle 5-vuotiaat lapset
 • ihmiset, jotka asuvat ahtaissa tai epähygieenisissä oloissa, kuten asunnottomat tai vangit.
child getting vaccinated

Miten tuberkuloosia voidaan ehkäistä?

Rokottaminen voi auttaa suojaamaan pieniä lapsia tuberkuloosin vakavilta muodoilta. Rokottamisen lisäksi tuberkuloosin riskiä voidaan vähentää noudattamalla useita varotoimia

 • huolehtimalla hyvästä ilmanvaihdosta
 • huolehtimalla hyvästä hygieniasta 
 • peittämällä suu ja nenä yskimisen ja aivastamisen yhteydessä
 • antamalla tuberkuloosin ennalta ehkäisevää hoitoa oireettomille tuberkuloositartunnan saaneille henkilöille. 

Keuhkotuberkuloosin varhainen havaitseminen on olennaisen tärkeää taudin leviämisen ehkäisemisessä. 

Miten tuberkuloosia hoidetaan? 

Tuberkuloosin tavanomainen hoito edellyttää useiden antibioottien yhdistelmää vähintään 4–6 kuukauden ajan. Ensisijaisille lääkkeille vastustuskykyisten tuberkuloosin muotojen hoito voi vaatia pitkäaikaista hoitoa (6–18 kuukautta) eri antibioottiyhdistelmillä. 

Tuberkuloosihoito voi aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka vaativat terveydenhuollon ammattilaisten tarkkaa seurantaa ja hoitoa.