TBC

Prehľad

Čo je to tuberkulóza (TBC)?

Tuberkulóza (TBC) je infekčné ochorenie spôsobené rôznymi kmeňmi mykobaktérií patriacich do skupiny Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulóza zvyčajne postihuje pľúca (pľúcna tuberkulóza), ale môže postihnúť aj ktorúkoľvek časť tela (mimopľúcna tuberkulóza), napríklad obličky, chrbticu a mozog.
Hoci miera výskytu tuberkulózy v EÚ/EHP neustále klesá, v rokoch 2020 a 2021 bolo v tomto regióne stále hlásených viac ako 33 000 prípadov ročne.

TB patient with night sweats

Ako sa prejavuje tuberkulóza?

Príznaky tuberkulózy sa líšia v závislosti od postihnutých orgánov. Tuberkulóza postihuje v EÚ/EHP približne v 75 % prípadov pľúca. V týchto prípadoch typické príznaky zahŕňajú:

 • pretrvávajúci kašeľ (viac ako 2 týždne),  
 • horúčka, 
 • nočné potenie,
 • strata hmotnosti.

Ak tuberkulóza postihne iný orgán v tele, príznaky súvisia s miestom výskytu. 

Baktérie TBC môžu niekedy infikovať človeka bez toho, aby vyvolali ochorenie. Ak je osoba nimi infikovaná, ale sa u nej nevyskytujú žiadne príznaky, nie je chorá a nemôže šíriť ochorenie. Prítomnosť baktérií však znamená, že bez riadnej liečby existuje riziko vzniku ochorenia a príznakov. 

Aké komplikácie spôsobuje tuberkulóza?

Tuberkulóza môže viesť k trvalému poškodeniu pľúc a osoby, ktoré prekonajú tuberkulózu, môžu trpieť viacerými pretrvávajúcimi zdravotnými problémami dýchacích ciest. Opakovaná tuberkulóza tiež nie je zriedkavá.

Ak sú pri tuberkulóze napadnuté aj iné orgány, môže to viesť k ich trvalému poškodeniu (napríklad neplodnosť alebo zlyhávanie obličiek). 

Tuberkulóza môže tiež spôsobiť závažné komplikácie, ktoré si môžu vyžadovať hospitalizáciu (napríklad zlyhanie viacerých orgánov a septický šok).

Woman with TB coughing

Ako sa šíri tuberkulóza?

Baktérie tuberkulózy sa prenášajú vzduchom a môžu sa šíriť z človeka na človeka v malých kvapôčkach, ktoré sa uvoľňujú, keď osoba s pľúcnou tuberkulózou kašle, kýcha alebo rozpráva. Ak niekto vdýchne baktérie tuberkulózy, môžu sa usadiť v pľúcach a začať sa šíriť. Ak tuberkulóza postihne iné orgány ako pľúca, zvyčajne nie je infekčná.

Infikované osoby bez príznakov ochorenia nemôžu šíriť ochorenie na iných. 
 

Kto je vystavený riziku nákazy tuberkulózou?

Tuberkulózou sa môže nakaziť ktokoľvek, ale u niektorých skupín ľudí je pravdepodobnosť vzniku aktívneho ochorenia vyššia ako u iných. K týmto skupinám patria: 

 • ľudia, ktorí trávia veľa času v úzkom kontakte s osobou s tuberkulózou,
 • osoby, ktoré sa narodili alebo žijú v oblasti, kde je tuberkulóza častá,
 • osoby s oslabeným imunitným systémom, napríklad osoby s HIV alebo ktoré dostávajú liečbu ovplyvňujúcu imunitný systém,
 • deti do 5 rokov veku,
 • osoby, ktoré žijú v preplnených alebo nezdravých podmienkach, ako sú ľudia bez domova alebo vo väzniciach.
child getting vaccinated

Aké sú možnosti prevencie?

Očkovanie môže pomôcť pri ochrane pred závažnými formami tuberkulózy u malých detí. Okrem očkovania je možné riziko tuberkulózy znížiť určitými preventívnymi opatreniami:

 • zabezpečiť dostatočné vetranie
 • dodržiavať základné hygienické zásady 
 • zakrývať si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní
 • poskytovať preventívnu liečbu osobám infikovaným tuberkulózou, ktoré nemajú príznaky ochorenia. 

Včasné odhalenie pľúcnej tuberkulózy má zásadný význam pri prevencii šírenia tejto choroby. 

Ako sa tuberkulóza lieči? 

Štandardná liečba tuberkulózy si vyžaduje kombináciu niekoľkých antibiotík počas najmenej štyroch až šiestich mesiacov. Liečba foriem tuberkulózy, ktoré sú rezistentné voči liekom prvej generácie, si môže vyžadovať inú kombináciu antibiotík počas dlhšieho obdobia (6 až 18 mesiacov). 

Liečba tuberkulózy môže spôsobiť vedľajšie účinky, ktoré si vyžadujú dôsledné monitorovanie a manažment zdravotníckymi pracovníkmi.