TB

Faktablad

What is tuberculosis (TB)?

Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by various strains of mycobacteria, belonging to the group Mycobacterium tuberculosis complex. TB usually affects the lungs (pulmonary tuberculosis) but can also affect any body part (extrapulmonary tuberculosis) such as the kidneys, spine, and brain.
While TB rates have been steadily declining in the EU/EEA, the region still reported more than 33000 cases a year in 2020 and 2021.

At a glance: TB in Europe

 • Disease of the lungs caused by bacteria
 • TB spreads through the air 
 • More than 30 000 cases and 3000 deaths every year 
 • It can take months to recover from TB, and there is a risk of getting infected again
 • Vaccination can help to prevent serious consequences of TB in children

Find out more about TB vaccines in your country.

TB patient with night sweats

Hvad er symptomerne på TB?

Symptomerne på TB varierer, alt efter hvilket område af kroppen der er ramt. I EU/EØS har ca. 75 % af TB-patienter lunge-TB. I disse tilfælde er de typiske symptomer bl.a.:

 • vedvarende hoste (i mere end 2 uger)  
 • feber 
 • nattesved
 • vægttab

Ved TB uden for lungerne afhænger symptomerne af, hvilken del af kroppen, der er ramt. 

Man kan godt blive smittet med TB-bakterier uden at blive syg. I så fald får man ingen symptomer, bliver ikke dårlig og kan ikke sprede sygdommen, selv om man er smittet med TB. Men tilstedeværelsen af bakterierne betyder, at sygdommen kan udvikle sig og give symptomer, hvis ikke man får ordentlig behandling. 

Hvilke komplikationer kan TB give?

TB kan give permanent lungeskade,  som kan give vedvarende luftvejsproblemer. Der er også tilfælde, hvor TB vender tilbage efter en periode uden TB-sygdom.

Hvis andre dele af kroppen smittes, kan TB give permanente skader i de områder (f.eks. infertilitet eller nyresvigt). 

TB kan også give alvorlige komplikationer, der kan kræve hospitalsindlæggelse (såsom multiorgansvigt og septisk shock).

Woman with TB coughing

Hvordan spredes TB?

De bakterier, der giver TB, smitter gennem luften. Bakterierne kan spredes fra person til person gennem dråber, der frigives i luften, når en person med lunge-TB hoster, nyser eller taler. Når disse bakterier indåndes af en anden person, kan de sætte sig i lungerne og begynde at sprede sig. Hvis sygdommen kun sidder i andre dele af kroppen end lungerne, er sygdommen normalt ikke smitsom.

Personer, der er smittet med TB, men som ikke er syge, kan ikke smitte andre. 
 

Hvem er i risiko for TB?

Alle kan blive smittet med TB, men nogle personer har større risiko for at udvikle aktiv sygdom end andre. Disse er blandt andre: 

 • Personer i længerevarende fysisk kontakt med en person, der har TB
 • Personer, der er født eller bor i et land/område, hvor TB er almindeligt forekommende
 • Personer med et svækket immunforsvar, f.eks. personer med hiv eller personer i behandling med lægemidler, der svækker immunforsvaret
 • Børn under 5 år
 • Personer, der bor i overbefolkede områder eller er socialt udsatte, f.eks. hjemløse eller indsatte i fængsler
child getting vaccinated

Hvordan undgår man at blive smittet med TB?

Vaccination kan være med til at beskytte mod alvorlige former for TB hos små børn. Ud over at blive vaccineret kan man mindske risikoen for TB ved at træffe en række forholdsregler, såsom at:

 • lufte ud og skabe gennemtræk
 • vaske hænder eller bruge håndsprit og rengøre overflader, som mange rør ved 
 • hoste eller nyse i ærmet
 • give forebyggende TB-behandling til personer med TB-infektioner, som endnu ikke er syge. 

Tidlig diagnose af lunge-TB er afgørende for at forhindre, at sygdommen spredes. 

Hvordan behandles TB? 

Standardbehandlingen for TB er en kombination af flere antibiotika i mindst fire til seks måneder. Nogle typer TB er resistent over for de antibiotika, man plejer at bruge til behandling. Behandlingen af disse typer TB kan være en anden kombination af antibiotika i længere perioder (6 til 18 måneder). 

Behandling af TB kan give bivirkninger, der kræver, at man overvåges nøje af sundhedspersonale.