Očkovanie

Očkovanie chráni ľudí pred závažnými a život ohrozujúcimi infekčnými ochoreniami, ako sú chrípka, záškrt, tetanus, pertussis (čierny kašeľ), osýpky, mumps, rubeola (nemecké osýpky), meningokokové ochorenie, invazívne pneumokokové ochorenie a detská obrna.

Očkovaním sa každoročne zabráni tomu, aby 2,7 milióna ľudí na celom svete dostalo osýpky, jeden milión čierny kašeľ a dva milióny detí tetanus (1).

V minulosti mnoho ľudí zomrelo na choroby, ktorým sa dá teraz predísť očkovaním. Ľudia tiež častejšie trpeli komplikáciami súvisiacimi s ochorením, ako sú slepota z dôvodu osýpok a deti narodené so stratou sluchu, šedým zákalom alebo poruchami učenia v dôsledku toho, že ich matky dostali počas tehotenstva rubeolu. Detská obrna, ako si pamätá veľa ľudí narodených pred rokom 1960, bola v Európe a ďalších regiónoch hlavnou príčinou úmrtia, ochrnutia a celoživotného postihnutia.

Aké nákazlivé sú jednotlivé ochorenia?

how contagious measles is
Osýpky

Osýpky

12 – 18 osôb

Bodka v strede predstavuje jednu osobu postihnutú ochorením. Pripojené bodky označujú maximálny a minimálny počet osôb, ktoré predtým neboli infikované a očkované a ktoré by mohli byť infikované osobou s týmto ochorením. Znázorňujú najkonzervatívnejší odhad (vnútorný kruh, tmavšie bodky) a maximálny odhad (vonkajší kruh, bledšie bodky).

how contagious mumps is
Mumps

Mumps

4 – 7 osôb

Bodka v strede predstavuje jednu osobu postihnutú ochorením. Pripojené bodky označujú maximálny a minimálny počet osôb, ktoré predtým neboli infikované a očkované a ktoré by mohli byť infikované osobou s týmto ochorením. Znázorňujú najkonzervatívnejší odhad (vnútorný kruh, tmavšie bodky) a maximálny odhad (vonkajší kruh, bledšie bodky).

how contagious pertussis is
Čierny kašeľ

Čierny kašeľ

12 – 17 osôb

Bodka v strede predstavuje jednu osobu postihnutú ochorením. Pripojené bodky označujú maximálny a minimálny počet osôb, ktoré predtým neboli infikované a očkované a ktoré by mohli byť infikované osobou s týmto ochorením. Znázorňujú najkonzervatívnejší odhad (vnútorný kruh, tmavšie bodky) a maximálny odhad (vonkajší kruh, bledšie bodky).

how contagious rubella is
Záškrt/Rubeola

Záškrt/Rubeola

6 – 7 osôb

Bodka v strede predstavuje jednu osobu postihnutú ochorením. Pripojené bodky označujú maximálny a minimálny počet osôb, ktoré predtým neboli infikované a očkované a ktoré by mohli byť infikované osobou s týmto ochorením. Znázorňujú najkonzervatívnejší odhad (vnútorný kruh, tmavšie bodky) a maximálny odhad (vonkajší kruh, bledšie bodky).

how contagious influenza is
Chrípka

Chrípka

1 – 4 osoby

Bodka v strede predstavuje jednu osobu postihnutú ochorením. Pripojené bodky označujú maximálny a minimálny počet osôb, ktoré predtým neboli infikované a očkované a ktoré by mohli byť infikované osobou s týmto ochorením. Znázorňujú najkonzervatívnejší odhad (vnútorný kruh, tmavšie bodky) a maximálny odhad (vonkajší kruh, bledšie bodky).

Zdroj: Plotkin S, Orenstein W, Offit P. Vaccines (Očkovacie látky).

Piate vydanie 2008, Elsevier Inc.

Očkovanie pomáha zabrániť šíreniu ochorenia v rámci spoločenstiev. Ak je očkované veľké percento populácie, infekčné ochorenia sa nemôžu ľahko šíriť. Ide o jav známy ako „kolektívna imunita“ (označovaný aj ako „stádová imunita“). Očkovanie môže odstrániť ochorenia alebo výrazne znížiť počet nových prípadov.

Vďaka očkovaniu:

  • sú na celom svete vyhubené kiahne;
  • vo väčšine častí sveta vrátane Európy nedochádza k prenosu detskej obrny.

Očkovanie zabraňuje aj vzniku určitých typov predrakovinových nádorov a rakoviny, napríklad:

  • očkovanie proti ľudskému papilomavírusu (HPV) môže pomôcť predísť rakovine krčka maternice a iným druhom rakoviny vyvolaným infekciou HPV;
  • očkovanie proti hepatitíde typu B môže pomôcť predísť rakovine pečene spôsobenej dlhodobou infekciou hepatitídy typu B.

Programy očkovania majú širší spoločenský prínos. Pomáhajú znižovať sociálnu, psychologickú a finančnú záťaž ochorením na obyvateľov a vlády, znižujú tlaky na systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti a umožňujú ľuďom vykonávať produktívne činnosti vrátane vzdelávania a zamestnania.

Očkovanie je najlepší spôsob, ako získať imunitu proti ochoreniam, ktorým možno predchádzať očkovaním, na rozdiel od imunity získanej nákazou. Očkovaním sa u ľudí predchádza výskytu príznakov ochorenia, ktoré môže byť závažné.

--------------------------------------------------------------------

Odkazy:

(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3458

Prínosy očkovania pre spoločnosť

Zistite viac o tom, ako očkovacie látky pomáhajú obmedzovať šírenie ochorenia v spoločenstvách a prispievajú k vytváraniu kolektívnej imunity.

Kedy očkovať

Vyhľadajte si očkovacie kalendáre jednotlivých krajín EÚ/EHP, ktoré ponúkajú očkovanie pre konkrétne vekové skupiny a populácie.

Page last updated 13 mar 2020