Zložky očkovacích látok

Vaccine components

Očkovacia látka môže popri jednom alebo viacero antigénoch obsahovať aj iné zložky v závislosti od druhu očkovacej látky.

Patria sem:

  • stabilizátory: udržujú stabilitu jednotlivých zložiek očkovacej látky,
  • adjuvansy: pridané látky zlepšujú imunitnú odpoveď očkovacej látky tak, aby bola intenzívnejšia, rýchlejšia a dlhodobejšia. Jednou z takýchto látok je napríklad hliník,
  • pomocné látky: ide o neúčinné zložky, ako je voda, chlorid sodný (soľ), konzervačné látky alebo stabilizátory, ktoré prispievajú k nemennosti zloženia a účinnosti očkovacej látky počas skladovania.

Hladiny jednotlivých zložiek očkovacej látky sa neustále kontrolujú, aby boli stále na bezpečnej úrovni. Regulačné orgány dohliadajú nato, aby prínos týchto látok pre ľudí bol väčší ako akékoľvek súvisiace riziká.

V niektorých druhoch očkovacích látok sa v stopových množstvách môžu vyskytovať aj iné látky, ktoré sa používajú vo výrobnom procese, ako je napríklad ovalbumín (vaječný proteín) alebo neomycín (antibiotikum).

Ak sa tieto látky vyskytujú v množstve, ktoré by u citlivých alebo alergických jednotlivcov mohlo vyvolať nežiaducu reakciu, ich prítomnosť je výslovne uvedená v písomnej informácii o očkovacej látke pre zdravotníckych pracovníkov a pacientov. V písomnej informácii bude uvedené, či existujú osobitné opatrenia na používanie očkovacej látky u jednotlivcov s určitými alergiami, ak očkovacia látka obsahuje napríklad stopové množstvo vajec v prípade ľudí s alergiou na vajcia.

Page last updated 30 apr 2021