COVID-19

What is COVID-19?

COVID-19 is the disease caused by the virus called severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 is a new strain of coronavirus. It had not been identified in humans before December 2019.

The current COVID-19 outbreak started in late 2019 and on 11 March 2020, the World Health Organization (WHO) declared it a pandemic.

On 4 May 2023, the WHO Director-General determined that COVID-19 is no longer a public health emergency of international concern. He highlighted that whilst there are higher levels of population immunity and fewer hospitalisations and deaths, there are still uncertainties related to how the SARS-CoV-2 might evolve.

At a glance: COVID-19 in Europe

 • Respiratory disease caused by a virus
 • COVID-19 spreads easily through the air
 • Over 276 million cases and 2 million deaths worldwide since 2020
 • Can cause severe complications in older people and in people with weak immune systems
 • Vaccination can prevent COVID-19 and its symptoms

Find out more about COVID-19 vaccines in your country.

Symptoms of COVID-19

Aké sú príznaky ochorenia COVID-19?

Hlavné príznaky ochorenia COVID-19 sú:

 • horúčka,
 • kašeľ,
 • celková slabosť alebo únava,
 • zmena alebo strata chuti a/alebo čuchu,
 • bolesť hrdla,
 • bolesť hlavy,
 • bolesť svalov,
 • hnačka.

Závažnosť ochorenia je u jednotlivých osôb veľmi rozdielna.

Niektoré osoby postihnuté ochorením COVID-19 majú asymptomatický priebeh ochorenia. To znamená, že nemajú žiadne príznaky.

V závažných prípadoch sa môže vyskytnúť aj:

 • sťažené dýchanie alebo dýchavičnosť,
 • zmätenosť,
 • bolesť v hrudníku.

Osoby so závažnými príznakmi si môžu vyžadovať špeciálnu lekársku starostlivosť a podporu.

Stav pacienta sa môže rýchlo zhoršiť a ak k tomu dôjde, je to spravidla v druhom týždni ochorenia.

U niektorých ľudí s ochorením COVID-19 je nevyhnutná hospitalizácia. V niektorých prípadoch je dokonca potrebná intenzívna starostlivosť, niekedy aj dlhodobejšia.

Ktoré komplikácie spôsobuje COVID-19?

Osoby zo závažnými príznakmi, ktoré postihujú dýchacie cesty, môžu potrebovať dýchací prístroj (mechanickú ventiláciu). Toto u nich môže zvýšiť okrem ochorenia COVID-19 aj náchylnosť na iné infekcie, napríklad zápal pľúc.

Niektorí pacienti s ochorením COVID-19 sú tiež vystavení vyššiemu riziku komplikácií súvisiacich so zrážanlivosťou krvi, ako je mozgová príhoda alebo infarkt.

Pravdepodobnosť nutnosti hospitalizácie je vyššia u starších ľudí, najmä u osôb vo veku nad 60 rokov a u osôb so sprievodnými ochoreniami.

Vo všeobecnosti je riziko úmrtia na ochorenie COVID-19 nízke, ale je vyššie ako pri chrípke. Riziko úmrtia je vyššie u starších ľudí, ako aj u ľudí s dlhodobým ochorením alebo so sprievodnými ochoreniami.

Čo je to stav po ochorení COVID-19 alebo dlhodobý COVID?

Malý počet pacientov môže trpieť dlhodobými účinkami nakazenia vírusom SARS-CoV-2. Hovorí sa tomu postcovidový syndróm, známy tiež ako dlhodobý COVID-19.

Postcovidový syndróm môže postihnúť pacientov každého veku vrátane ľudí, ktorí pri prvej nákaze mali len mierne príznaky ochorenia COVID-19.

Príznaky zahŕňajú:

 • stratu čuchu alebo chuti
 • únavu
 • celkovú slabosť
 • dýchavičnosť
 • znížené kognitívne schopnosti

Neexistuje žiaden test na diagnózu postcovidového syndrómu a príznaky môžu pretrvávať týždne, mesiace alebo aj dlhšie.  V súčasnosti neexistuje žiadna liečba tohto stavu, z dôkazov však vyplýva, že u jednotlivcov zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 existuje nižšia pravdepodobnosť výskytu príznakov postcovidového syndrómu.

Transmission of COVID-19

Ako sa COVID-19 šíri?

Vírus SARS-CoV-2 sa šíri z človeka na človeka predovšetkým prostredníctvom častíc, ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia, keď infikovaná osoba dýcha, najmä keď hovorí, spieva, kričí, kýcha, kašle, atď. Tieto častice sa potom môžu dostať k ďalším ľuďom v blízkosti (zvyčajne do vzdialenosti dvoch metrov), ktorí ich môžu vdýchnuť.

K prenosu z infikovanej osoby na druhú osobu môže dôjsť aj dva dni pred tým, ako sa u infikovanej osoby vôbec začnú prejavovať príznaky. V priemere pri nedodržaní preventívnych opatrení nakazí jedna infikovaná osoba až päť ďalších ľudí.

Obvykle trvá päť až šesť dní od nakazenia, kým sa začnú objavovať príznaky nákazy. Môže to však trvať od jedného dňa až po dva týždne.

Väčšie častice (kvapôčky) sa môžu nachádzať aj na povrchoch, ktorých sa ostatní ľudia dotýkajú. Vírus sa môže zachytiť na rukách týchto ľudí, ktorí sa infikujú pri dotyku nosa, úst alebo očí. Tento spôsob prenosu je však oveľa menej častý ako prenos z človeka na človeka.

Risk groups of COVID-19

Kto je vystavený riziku nakazenia sa ochorením COVID-19?

Všetci sú vystavení riziku nakazenia sa ochorením COVID-19.

U niektorých skupín obyvateľstva však existuje riziko vzniku závažného ochorenia. Patria k nim ľudia vo veku nad 60 rokov a tehotné ženy, ako aj ľudia so sprievodnými ochoreniami, ako je napríklad:

 • obezita,
 • vysoký krvný tlak,
 • cukrovka,
 • srdcové choroby,
 • dlhodobé ochorenia pľúc a dýchacích ciest,
 • neurologické ochorenia,
 • oslabený imunitný systém.

Príznaky u dospelých zvyknú byť závažnejšie ako u detí. Deti však tiež prenášajú vírus na ostatných a v niektorých prípadoch dochádza k vzniku závažného ochorenia.

Preplnené vnútorné priestory, ako sú väzenia, záchytné centrá pre migrantov a závody na spracovanie potravín, poskytujú príležitosť na rýchle šírenie ochorenia COVID-19.

Prevention of COVID

Ktoré možnosti prevencie pred ochorením COVID-19 existujú?

Najúčinnejší spôsob predchádzania ochoreniu COVID-19 je očkovanie. U zaočkovaných osôb existuje menšia pravdepodobnosť, že budú mať závažnú formu ochorenia alebo budú musieť byť hospitalizovaní. Z tohto dôvodu orgány ochrany verejného zdravia podnecujú všetky osoby, ktorých sa to týka, aby sa čo najskôr nechali plne zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Prečítajte si viac o očkovacích látkach proti ochoreniu COVID-19.

Časté umývanie rúk s mydlom a vodou alebo s použitím alkoholových roztokov tiež pomáha predchádzať prenosu vírusu z rúk do tela cez oči, nos alebo ústa. Podrobnejšie informácie sa dozviete v našej infografike o nefarmaceutických opatreniach.

Vakcíny povolené na používanie v Európskej únii

Treatment of COVID-19

Ako sa COVID-19 lieči?

Lieky na liečbu ochorenia COVID-19, ktoré priamo účinkujú na vírus, začínajú byť dostupné. Používajú sa však najmä na prevenciu závažných ochorení u vysokorizikových skupín.

Hlavnou liečbou pre väčšinu pacientov so závažným ochorením zostáva podporná starostlivosť, (napr. používanie kyslíkovej terapie a vyrovnávanie hladiny tekutín), ktorá je často vysokoúčinná.

Najnovšie informácie o liečbe ochorenia COVID-19 nájdete na webovom sídle Európskej agentúry pre lieky (EMA): Možnosti liečby a očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 alebo webová stránka Európskej komisie: Možnosti liečby ochorenia COVID-19 (europa.eu)

Ďalšie informácie

--------------------------------------------------------------------

Odkazy:

(1) Úvodný prejav generálneho riaditeľa WHO na tlačovom brífingu o ochorení COVID-19

Poznámka: Tento informačný prehľad je určený na poskytnutie všeobecných informácií a nemá nahrádzať odborné vedomosti a úsudok zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých prípadoch.

Page last updated 11 júl 2023