Covid-19

Mikä covid-19-tauti on?

Covid-19 on tauti, jota aiheuttaa virus nimeltään vakavan äkillisen hengitystieoireyhtymän aiheuttava koronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 on koronaviruskantana uusi. Sitä ei ollut todettu ihmisillä ennen joulukuuta 2019.

Nykyinen covid-19-epidemia alkoi vuoden 2019 lopussa, ja 11. maaliskuuta 2020 Maailman terveysjärjestö (WHO) julisti sen pandemiaksi.

WHO:n pääjohtaja totesi 4. toukokuuta 2023, että covid-19 ei ole enää kansainvälinen kansanterveysuhka. Hän muistutti, että vaikka immuniteetti väestötasolla on kohonnut ja sairaalahoidot ja kuolemantapaukset ovat vähentyneet, SARS-CoV-2:n mahdolliseen kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta.

Symptoms of COVID-19

Mitkä ovat covid-19-taudin oireet?

Covid-19-taudin pääasialliset oireet ovat

 • kuume
 • yskä
 • yleinen heikkous tai uupumus
 • maku- tai hajuaistin muutos tai katoaminen
 • kurkkukipu
 • päänsärky
 • lihaskipu
 • ripuli.

Taudin vakavuudessa on suurta vaihtelua eri ihmisten välillä.

Jotkut covid-19-tautiin sairastuneet ovat oireettomia. Heillä ei siis ole lainkaan oireita.

Vakavissa sairaustapauksissa oireita voivat olla

 • hengitysvaikeudet tai hengenahdistus
 • sekavuus
 • rintakipu.

Vaikeista oireista kärsivät ihmiset voivat tarvita erikoissairaanhoitoa ja erityistä tukea.

Potilaan tila voi heikentyä nopeasti, ja jos niin käy, se tapahtuu tavallisesti sairauden toisella viikolla.

Valitettavasti osa covid-19-tautiin sairastuneista tarvitsee sairaalahoitoa. Jotkut saattavat tarvita myös tehohoitoa, toisinaan pitkäänkin.

Mitkä ovat covid-19-taudin komplikaatiot?

Vakavista hengitystieoireista kärsivät potilaat saattavat tarvita hengityskonetta (mekaanista hengitystukea). Se voi altistaa heitä saamaan covid-19-taudin lisäksi jonkin muunkin tartunnan, kuten keuhkokuumeen.

Lisäksi osalla covid-19-potilaista on kohonnut riski saada veren hyytymiseen liittyviä komplikaatioita, kuten aivohalvauksen tai sydänkohtauksen.

Sairaalahoitoon joutumisen todennäköisyys on muita suurempi iäkkäillä ihmisillä, erityisesti yli 60-vuotiailla, sekä ihmisillä, joilla on perussairauksia.

Yleisesti ottaen covid-19-taudissa kuoleman riski on pieni mutta suurempi kuin influenssassa. Kuoleman riski on muita suurempi iäkkäillä sekä ihmisillä, joilla on pitkäaikaissairauksia tai perussairauksia

Mikä on covid-19-infektion jälkeinen oireyhtymä tai pitkittynyt covid?

Pieni osa potilaista saattaa kärsiä covid-19-infektion pitkäaikaisvaikutuksista. Tätä kutsutaan covid-19-infektion jälkeiseksi oireyhtymäksi tai pitkittyneeksi covidiksi.

Covid-19-infektion jälkeistä oireyhtymää voivat sairastaa kaikenikäiset potilaat ja myös ne, joiden oireet tartunnan alkuvaiheessa ovat olleet lieviä.

Oireita ovat esimerkiksi

 • haju- tai makuaistin puute
 • uupumus
 • yleinen heikotus
 • hengenahdistus
 • kognitiiviset häiriöt.

Covid-19-infektion jälkeisen oireyhtymän diagnosoimiseksi ei ole testiä, ja oireet voivat jatkua viikkoja, kuukausia tai pidempään.  Tautiin ei ole tällä hetkellä hoitoa, mutta saatu näyttö viittaa siihen, että covid-19-rokotuksen saaneet henkilöt kärsivät vähemmän todennäköisesti covid-19-infektion jälkeisestä oireyhtymästä.

Transmission of COVID-19

Miten covid-19-tauti leviää?

SARS-CoV-2-virus leviää ihmisestä toiseen pääasiassa hiukkasten välityksellä, jotka vapautuvat ilmaan tartunnan saaneen henkilön hengittäessä, erityisesti puhuessa, laulaessa, huutaessa, aivastaessa tai yskiessä. Nämä hiukkaset voivat saavuttaa muita lähistöllä olevia ihmisiä (yleensä enintään kahden metrin päässä), jotka voivat hengittää niitä sisään.

Virus voi alkaa levitä tartunnan saaneesta ihmisestä toiseen kaksi päivää ennen kuin tartunnan saaneella on oireita. Yksi tartunnan saanut ihminen tartuttaa keskimäärin jopa viisi muuta ihmistä, jos leviämistä ehkäiseviin varotoimiin ei ryhdytä.

Oireet alkavat yleensä viisi tai kuusi päivää tartunnan saamisen jälkeen. Tämä aika voi kuitenkin vaihdella yhdestä päivästä kahteen viikkoon.

Suuremmat hiukkaset (pisarat) voivat myös laskeutua pinnoille, joita muut ihmiset koskettavat. Tällöin virusta saattaa tarttua käsiin, ja ihmiset saavat tartunnan koskettaessaan nenäänsä, suutaan tai silmiään. Tämä tartuntareitti on kuitenkin paljon harvinaisempi kuin ihmisestä toiseen tapahtuva tartunta.

Risk groups of COVID-19

Kuka on vaarassa sairastua covid-19-tautiin?

Kuka tahansa voi sairastua covid-19-tautiin.

Vakavan taudin saa kuitenkin jotkin ihmisryhmät muita todennäköisemmin. Tällaiset ryhmät käsittävät yli 60-vuotiaat ihmiset, raskaana olevat naiset sekä ihmiset, joilla on perussairauksia, kuten

 • liikalihavuus
 • korkea verenpaine
 • diabetes
 • sydänsairaus
 • keuhkoihin ja hengitysteihin vaikuttavat pitkäaikaissairaudet
 • hermostoon vaikuttavat sairaudet
 • heikentynyt immuunijärjestelmä.

Lisäksi aikuiset saavat yleensä vakavampia oireita kuin lapset. Lapset kuitenkin levittävät virusta toisiin ihmisiin, ja joillekin lapsille kehittyy vakava tauti.

Ruuhkaiset sisätilat mahdollistavat covid-19-taudin nopean leviämisen. Merkittäviä epidemioita on ollut niin vankiloissa, vastaanottokeskuksissa kuin elintarvikkeiden jalostuslaitoksissakin.

Prevention of COVID

Miten covid-19-tautia voidaan ehkäistä?

Tehokkain tapa ehkäistä covid-19-tautia on rokottaminen. Rokotetuilla ihmisillä on pienempi todennäköisyys sairastua vakavasti tai joutua sairaalaan. Tämän vuoksi kansanterveysviranomaiset kehottavat kaikkia rokotuskelpoisia ihmisiä ottamaan rokotukset covid-19-virusta vastaan mahdollisimman pian. Lisätietoja on kohdassa Covid-19-rokotteet.

Käsien peseminen usein saippualla ja vedellä tai niiden puhdistaminen alkoholipohjaisilla liuoksilla estää myös virusta siirtymästä käsistä silmien, nenän tai suun kautta elimistöön. Lisätietoja leviämistä hillitsevistä toimenpiteistä on infografiikassamme.

Euroopan unionissa käyttöön hyväksytyt rokotteet

Treatment of COVID-19

Miten covid-19-tautia hoidetaan?

Saataville on tulossa Covid-19-taudin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, jotka kohdistuvat suoraan virukseen. Niitä käytetään pääasiassa vakavan taudin ehkäisemiseen riskiryhmissä.

Useimpien vakavaa tautia sairastavien potilaiden pääasiallisena hoitona on edelleen tukihoito (kuten happihoito ja nestetasapainosta huolehtiminen), joka on usein hyvin tehokasta.

Viimeisintä tietoa keinoista torjua tautia saa Euroopan lääkeviraston verkkosivustolta, jonne on koottu tietoa hoidoista ja rokotteista covid-19-tautia vastaan, tai Euroopan komission verkkosivustolta Covid-19-taudin hoitomenetelmät (europa.eu)

Lisätietoja

--------------------------------------------------------------------

Viite:

(1) WHO:n pääjohtajan avauspuheenvuoro covid-19-tautia käsitelleessä tiedotustilaisuudessa.

Huomautus: Tämä tiedote on tarkoitettu antamaan yleisluonteista tietoa, eikä se vastaa terveydenhuollon ammattilaisen tekemää arviointia ja asiantuntemusta.

Page last updated 11 Hei 2023